Yahoo otvara platformu

Kompanija Yahoo je otvorila vrata svojih Web platformi čime je omogućeno spoljnim kreatorima da osmišljavaju aplikacije širom njihove mreže sajtova, kao i da na radikalni način prilagode svoje online usluge u okviru koncepta društvenog profila. Ideja da se omogući stotinama miliona ljudi koji koriste njihov Web Mail, instant poruke, kalendar i veliki broj drugih online servisa reflektuje društveni doživljaj koji je društvene mreže kao što su MySpace i Facebook načinili toliko popularnim. To znači da će Yahoo korisnici imati profil u okviru kojeg će biti obuhvaćeni njihovi Yahoo servisi i koje će korisnici moći da prilagođavaju dodavanjem aplikacija.

  More Inf …