HP preuzima EDS za 13,9 milijardi američkih dolara

BEOGRAD,14.05.2008. – HP i EDS objavili su potpisivanje završnog sporazuma na osnovu kojeg će HP preuzeti EDS za oko 13,9 milijardi dolara ukupno, odnosno 25 američkih dolara po akciji. Uslove ove transakcije su jednoglasno odobrili upravni odbori kompanija HP i EDS.

Očekuje se da se ova transakcija završi u toku druge polovine 2008. godine, kao i da više nego udvostruči HP-ove prihode od usluga, koji su dostigli 16,6 milijardi američkih dolara u 2007. godini. Posmatrano zajedno, ove dve kompanije ostvarile su godišnji prihod od usluga u vrednosti od preko 38 milijardi američkih dolara u 2007. sa 210.000 zaposlenih u više od 80 zemalja sveta.

HP namerava da osnuje novu poslovnu grupu, koju će nazvati EDS – HP kompanija, sa centralom u sedištu kompanije EDS u Planu, u Teksasu. HP planira da nastavi sa rukovođenjem EDS-om nakon što ovo preuzimanje potvrdi predsednik Upravnog odbora, predsednik i generalni direktor EDS-a, Ronald A. Rittenmeyer (Ritenmejer), koji će se pridružiti izvršnom odboru HP-a i biti odgovoran Marku Hurdu, predsedniku Upravnog odbora i generalnom direktoru HP-a.

HP predviđa da će ova transakcija uvećati zaradu po nestandardnom (ne-GAAP) metodu knjiženja za 2009. godinu, kao i zaradu po standardnom (GAPP) metodu knjiženja za 2010. Značajne sinergije se očekuju od ovog poslovnog poteza.

’’Kombinacija HP-a i EDS-a stvoriće vodeću snagu u globalnim IT uslugama’’, rekao je Hurd. ’’Zajedno ćemo biti jači partner koji će svojim klijentima pružati najširi i najkonkurentniji asortiman proizvoda i usluga u ovom sektoru. Ovim se dodatno potvrđuje naša posvećenost pružanju podrške klijentima u upravljanju i transformisanju tehnologije u cilju postizanja boljih rezultata.’’
Rittenmeyer je povodom ovoga izjavio sledeće: ’’Kao prvo, ovo je odlična transakcija za naše akcionare, koja obezbeđuje značajan porast vrednosti naših akcija. Takođe je povoljna po naše klijente, jer će kombinacija naše dve globalne kompanije i udružene sposobnosti naših zaposlenih usloviti inovacije i poboljšati vrednost u širem spektru industrijskih sektora. Osim toga, naš Savez za agilnost postaće znatno jači.’’

Zahvaljujući kupovini EDS-a, HP postaje još bliži ostvarenju cilja da ojača svoje poslovanje u oblasti usluga. U usluge koje će ove dve kompanije od sada pružati spadaju: IT outsourcing, uključujući usluge data centra, usluge na radnom mestu, usluge umrežavanja i upravljanje bezbednošću; outsourcing poslovnih procesa, uključujući zdravstvene zahteve, finansijsku obradu, CRM i HR outsourcing; aplikacije, uključujući razvoj, modernizaciju i upravljanje; konsalting i integracija; i tehnološke usluge. Ova kombinacija će obezbediti bogato iskustvo u ponudi rešenja za klijente u sektorima državne uprave, zdravstva, proizvodnje, finansijskih usluga, energetike, transporta, komunikacija, proizvodnji robe široke potrošnje i maloprodaje.

Na osnovu uslova ugovora o spajanju, akcionari EDS-a zaradiće 25 američkih dolara po akciji. Ovo preuzimanje podleže standardnim uslovima zaključenja posla, uključujući obezbeđivanje odobrenja domaćih i stranih regulatornih tela i odobrenje akcionara EDS-a.