energetski efikasna kompjuterska rešenja & zaštita životne sredine

energetski efikasna kompjuterska rešenja & zaštita životne sredine

Maj 2008. godine

 

Intel je već dugi niz godina lider u inovacijama u industriji silicijuma. Naša strast prema inovacijama ne primenjuje se samo u oblasti novih tehnologija, već i u oblasti očuvanja životne sredine na globalnom nivou. Ušteda električne energije i očuvanje resursa su prvi i osnovni koraci koje treba preduzeti kako bi se rešio problem klimatskih promena.  

 

Energetska efikasnost predstavlja prioritet za nas jer želimo da predstavimo javnosti vrhunske procesore i kompjuterske platforme. Eco-smart dizajn proizvoda i održivo poslovanje u kombinaciji sa partnerstvom za očuvanje životne sredine, ključ su našeg poslovanja.  

 

Energetski efikasne performanse i ekološki dizajn

 

·         Intelov suosnivač, Gordon Mur, je 1965. godine napravio moćna predviđanja. On je primetio da se broj tranzistora na parčetu silicijuma udvostručuje na otprilike svake dve godine – kasnije je ova pavilnost nazvana „Murov zakon“. Ovaj rast, praćen smanjenjem veličine tranzistora, za rezultat ima poboljšane performanse, energetsku efikasnost i smanjenje troškova. Količina utrošene energije po tranzistoru je smanjena gotovo milion puta za poslednjih 30 godina.  

·         Prelazak sa jednojezgarne na višejezgarnu tehnologiju je trajno promenio pravac razvoja kompjutera, omogućavajući energetski efikasne performanse na svim našim platformama.  

·         Intelovi Intel® 45nm procesori zasnovani na hafniumu donose bolju energetsku efikasnost u odnosu na prethodne generacije. Prelazak sa 65nm na 45nm tehnologiju ne samo da je omogućio manje dimenzije jezgra, već je omogućio smeštanje većeg broja tranzistora. Sve ovo omogućava bolje performanse dok istovremeno smanjuje za 30% praga okidanja tranzistora.

·         Intel integriše ciljeve za očuvanje životne sredine u svaki aspekt dizajna i proizvodnje. Veoma konkretan primer je naš prestanak upotrebe olova i halogena  dva materijala koja koristi cela elektronska industrija već decenijama.

·         Intelov najmanji processor, Intel® Atom™ Processor čije su dimenzije manje od 25 mm², zasnovan je na potpuno novoj mikro arhitekturi koja je posebno dizajnirana da štedi električnu energiju i pruža visoke performanse. Radi se o čipu namenjenom novoj klasi internet-centric uređaja uključujući mobilne internet uređaje i jednostavne i pristupačne internet-centric kompjutere.

·         Manadžment tehnologija kao što je Intel® vPro™ tehnologija koja pomaže smanjenje potrošnje električne energije dajući mogućnost IT menadžerima da koriste power management kontrolu što im daje mogućnost da upravljaju udaljenim kompjuterima. Energetska efikasnost se onda može optimizovati uporedo sa uobičajenim poslovnim zadacima dok su svi važni sigurnosni pečevi obezbeđeni.

·         Energetska efikansost mobilnih naspram desktop sistema je značajna, posebno ako se spoji sa Menadžment tehnologijom. Ukoliko se uporedi godišnja potrošnja energije jednog desktop sistema zasnovanog na Pentium®  Dual Processor 945 bez menadžment tehnoligije sa notbukom zasnovanim na Centrino®  Pro™ tehnologiji (zasnovanoj na C2D T7700) 17 puta manje energije je potrebno a dobijaju se čak bolje radne performanse.

·         Murov zakon takođe igra važnu ulogu u data centrima, gde je efikasna upotreba prostora i energije od najveće važnosti. U toku tri godine, energija potreba za rad 6 rekova servera smanjena je na 1/6 fizičke veličine i 1/8 potrošnje energije što je jednako smanjenju prostora koji zauzimaju za 83% i godišnje smanjenje troškova električne energije od 87%.

Uvođenje tehnologije virtuelizacije u data centrima omogućuje efikasniju upotrebu servera.  Konsolidacija višestrukih aplikacija na jednom serveru koristeći virtuelizovani menadžment pomaže smanjenje potrošnje energije i stvara mogućnost za primenu efikasne alternative za datacentre. I Intel® Xeon i Intel® Itanium procesori poseduju podršku za virtuelizaciju.

 

Održiva proizvodnja i poslovanje

 

U Intelu, mi pažljivo motrimo na poslovanje kako bismo utvrdili najbolje metode za upravljanje u oblasti očuvanja životne sredine.

 

Od 2000. godine, Intel je smanjio emisiju PFC (perfluorocompound) za ukupno 56% i 95% u prosečnom obimu proizvodnje.  Do kraja 2007. godine, umanjili smo emisiju štetnih materija koje deluju na globalno zagrevanje za 20% u odnosu na 2004. godinu.

 

Smanjili smo potrošnju električne enegije u našem poslovanju za 20% po poslovnoj jedinici u toku tri poslednje godine (2005-2007).

 

28. januara, 2008. godine, Intel je objavio vest da je kupio više od 1,3 milijarde kilovata obnovljive energije – geotermalne, vetra, solarne i biomase. Ovo je kompaniju dovelo na poziciju br. 1 u korišćenju obnovljive energije na teritoriji SAD-a, govore podaci američke Agencije za zaštitu životne sredine (EPA), a za uzvrat Intel je dobio 1. mesto na EPA-inoj listi Fortune 500 Green Power Partners.

 

EPA smatra da Intelova rekordna kupovina ima isti uticaj kao kada bi se više od 185,000 putničkih automobila uklonilo sa ulica svake godine ili kao godišnja potrošnja električne energije 130,000 prosečnih domaćinstava u Americi.  

 

Industrijske inicijative

 

Intel sarađuje sa važnim zajednicama, kompanijama, vladom i organizacijama za zaštitu životne sredine širom sveta kako bi se došlo do globalnih standarda, rešenja i proizvoda.

 

·         Inicijative za očuvanje klime

U toku 2007. godine, Intel i Google su se udružili sa WWF sa namerom da lansiraju Inicijativu za očuvanje klime – saradnja između eko konzorcijuma, kompanija i organizacija. Inicijativa teži da promoviše razvoj, primenu i prihvatanje smart tehnologija koje mogu da unaprede efikasnost i smanji potrošnju energije.

Cilj inicijative je da se poboljša energetska efikasnost kompjutera za 50%, što će značiti kolektivnu uštedu energije u visini od $5.5 milijardi.

 

·         Priznanje Energy Star – preporuka na svetskom nivou

Intel tesno sarađuje sa Agencijom za zaštitu životne sredine (EPA) po pitanju programa ENERGY STAR od 1992. godine kada je ovaj program predstavljen kao dobrovoljni program osmišljen sa namerom da indentifikuje i promoviše energetski efikasne proizvode.  U martu prošle godine, Intel je predstavio novi implementacioni vodič, koji pomaže PC proizvođačima i sistem integratorima da obezbede oznaku ENERGY STAR*- kvalifikovane kompjutere zasnovane na Intelovim mikroprocesorima i ostalim sistemskim komponentama.

 

·         Konzorcijum Green Grid – globalni program za smanjenje upotrebe električne energije

Intel sarađuje sa Green Grid-om, globalnim konzorcijumom koji radi na obezbeđivanju novog dizajna data centara koji štedi novac i smanjuje potrošnju električne enrgije.

 

       Green Grid promoviše prihvatanje energetski efikasnih standarda, procesora, mera i tehnologija

       Upravni odbor i kompanije osnivače obuhvataju: AMD, APC, Dell, HP, IBM, Intel, Microsoft, Rackable Systems, Spraycool, Sun Microsystems i VMWare

 

Intel je mnogo puta do sada sarađivao sa EU i vladama širom Evrope, Bliskog istoka i Afrike u mnogim inicijativama koje obuhvataju:

·         Saradnja sa EU komisijom na početku EC inicijative na definisanju Pravilnika ponašanja EU Datacentara.

·         Aktivno učestvovanje u razvoju novih pravila i standarda po pitanju ekoliškog dizajna i energetske efikasnosti za predstojeće EuP direktive (proizvodi koji rade na električu energiju).

·         Prva ICT kompanija koja se pridružila „Evropskoj kampanji za održivi energetski razvoj“ u orzanizaciji EU komisije, u oktobru 2006. godine. SEEC dozvoljava vodećim kompanijama u EU da sarađuju sa Komisijom na podizanju svesti o potrebi za poboljšanjem energetske efikasnosti.

·         Kao vodeći član GeSI[1] (globalne inicijative e-održivosti) koja okuplja oko 20 ICT kompanija koje su fokusirane na korišćenje ICTs radi omogućavanja održivosti u skladu sa energetskom efikasnošću i klimatskim promenama.

·         Član inicijative u kojoj Intel precedava Grupom za eneretsku efikansost i očuvanje životne sredine (Energy and Environment Leadership Group). Kao što su to npr., BitKOM u Nemačkoj ili TICS Alijansa u Francuskoj.  

Dodtane informacije o kompaniji Intel možete naći na www.intel.com/pressroom i http://blogs.intel.com. 

 

Izvor: Mmd Serbia ,.  Mmd Public Relations d.o.o.[1] Global eSustainability Initiative