Microsoft dodaje filter za update

Očigledno je da kompanija Microsoft nema sreće sa objavljivanjem Service Pack-a 3 za Windows XP operativni sistem. Najnoviji problem se odnosi na AMD bazirane računare koji nakon instaliranja SP3 upadnu u beskonačnu petlju restartovanja. Broj žalbi korisnika raste, a ovo je još izraženije jer je SP3 mogao da se update-uje preko Windows Update karakteristike automatskim putem, pa su se korisnici našli u vrlo nezgodnoj situaciji. Microsoft je objavio da je upravo iz toga razloga objavio filter za update-ovanje koji će sprečiti da se XP SP3 automatski update-uje na problematične sisteme dok kompanija ne reši problem.

More inf…>>