Rast, tehnološke inovacije i podrška institucijama obrazovanja obeležili su poslovanje …

Beograd, 26. maj – Bosch u svom poslovanju beleži kontinuirani dvocifreni rast zahvaljujući inovativnim i ekološki prihvatljivim proizvodima. U prošloj godini promet na srpskom tržištu se povećao za 28%, sa 18 na ukupno 23 miliona evra. Ovom dobrom rezultatu doprineli su svi Boschovi poslovni sektori. I u 2008. godini očekujemo nastavak uspešnog poslovanja sa planiranim rastom od 25%.
Bosch stalno zapošljava nove ljude. Tako se npr. na kraju 2007. godine broj zaposlenih povećao sa 24 na 27. Zbog konstantnog razvoja poslovanja i zahteva tržišta broj zaposlenih povećaće se i u 2008. godini.

Zbog značajnog razvoja celokupnog poslovanja i sve većim potrebama tržišta za tehničkom podrškom (preko obuke u trening centrima) Bosch će se sredinom juna preseliti u novu poslovnu zgradu CTC Square (na 650 km2) u poslvnom delu Novog Beograda. Ukupna investicija za 2008. godinu iznosi 250 000 evra.

Jovanka Jovanović, generalni direktor Boscha za Srbiju izjavila je: Za 2008. odinu postavili smo sebi kao cilj dvocifren rast u Srbiji u svim sektorima poslovanja – analogno prethodnim godinama.

Mi pratimo globalne trendove i u skladu sa njima razvijamo svoje poslovanje. Očuvanje životne sredine, globalizacija, manjak prirodnih resursa i nedostatak komponentnih ljudskih resursa su četiri ključna izazova u svetu savremenog poslovanja. Bosch spremno odgovara na te izazove, pre svega kada je reč o razvoju zelene tehnologije i obuke zaposlenih.

Bosch takođe vodi računa o društvu u kome posluje, te će ove godine učestvovati u organizaciji obuke za decu koja žive i rade na ulici.Cilj ove akcije je unapređenje kvaliteta života nezaštićene dece, kao i dugoročna podrška Svratištu za mlade.

Otvaranje novih poslovnih odeljenja unutar firme Robert Bosch d.o.o.

Od februara 2008. godine počelo je sa radom novo odelje Bosch sigurosnih sistema, čiji se prodajni asortiman sastoji od kompletnog programa tehničke zaštite i ozvučenja.

Za 01. jul 2008. godine planirano je otvaranje dva nova, moderna školska centra za električne alate i proizvode iz oblasti grejanja. U njima će se odžavati obuke servisera i instalatera iz oblasti solarne tehnike, gasne tehnike, toplotnih pumpi i kotlova na čvrsto gorivo.

Ulaganje u edukaciju zaposlenih

Bosch svake godine ulaže znatna finansijska sredstva u profesionalno usavršavanje svojih zaposlenih. Za 2008. godinu planirana je investicija od 94.000 evra z atreninge komunikacije i moderacije, seminare za usa vršavanje već stečenog znanja, edukaciju o proizvodima, kompjuterske i jezičke kurseve, konferencije i slično.