U Beogradu održan prvi MSDN dan

Beograd, 28. maj 2008. – Danas je u Ateljeu 212 održan MSDN dan, jednodnevni tehnički događaj namenjen razvojnim inženjerima i ostalim IT profesionalcima koji se bave razvojem informatičkih rešenja. Kroz šest jednosatnih predavanja vrhunski domaći IT stručnjaci su predstavili najnovije Microsoftove proizvode i tehnologije iz domena razvoja softverskih aplikacija, kao što su Visual Studio 2008, ASP.NET i LINQ, ali i iz sfere mobilnih rešenja i tehnologija usmerenih ka Internetu.

„Praćenje tehnološkog napretka je veoma važno za timove koji razvijaju softverska rešenja u svim delovima sveta. Skupom kao što je MSDN dan, koji smo danas prvi put organizovali u Srbiji, Microsoft želi da lokalnim programerima približi svetske trendove i pomogne im da sagledaju sve mogućnosti i prednosti Microsoftove razvojne platforme“, kaže Zlatko Knežević, menadžer zadužen za razvojne alate u kancelariji Microsofta u Srbiji.

„Ovim skupom dodatno potvrđujemo našu podršku lokalnoj programerskoj zajednici i poručujemo im da Microsoftova kancelarija u Srbiji želi da im pomogne da za manje vremena razvijaju kvalitetnija softverska rešenja koja mogu ponuditi na domaćem, ali i na svetskom tržištu“, objašnjava Miloš Milosavljević, menadžer za saradnju sa proizvođačima softvera u Microsoftu Srbija.

Zapaženo predavanje o razvoju i upotrebi najnovijih aplikacija i servisa orijentisanih ka Internetu, namenjenih najpre poslovnom okruženju, održao je Nenad Jovičić iz kompanije Pexim Solutions, jednog od najvećih domaćih proizvođača softverskih rešenja. „Mislim da je organizovanje događaja kao što je MSDN dan u Srbiji predstavlja potvrdu domaćim programerskim talentima da Microsoft vodi računa i o ovom tržištu i da je veliki potencijal naših stručnjaka prepoznat od strane ove kompanije“, rekao je na današnjem skupu Nenad Jovičić iz Pexim Solutions.

MSDN tj. Microsoft Developer Network je globalna zajednica programera i stručnjaka iz drugih informatičkih oblasti, koja na svetskom nivou okuplja preko milion korisnika koji aktivno prate brojne korisne sadržaje i učestvuju u diskusionim grupama, razmenjujući iskustva sa kolegama sa svih meridijana. Za više informacija o mogućnostima koje nudi MSDN zajednica posetite http://msdn.microsoft.com