INTEL PREDSTAVLJA 70 NOVIH PROJEKATA, NAGOVEŠTAVAJUĆI KOMPJUTERSKU BUDUĆNOST

RESEARCH INTEL DAY, Mountain View, Kalifornija, 11. jun, 2008. godine – U okviru Muzeja Computer History, kompanija Intel Corporation predstavila je više od 70 futurističkih projekata i koncepte na kojima se trenutno radi, a tiču se oblasti očuvanja životne sredine, zdravstva, vizuelnog programiranja, bežičnih uređaja i još dosta toga, oslikavajući oblasti u čiji razvoj kompanija ulaže 6 milijardi dolara godišnje.

Direktor tehnologije i viši partner, Džastin Ratner naglasio je način na koji će investicije u razvoj uticati na buduće tehnologije u narednih 5 godina, menjajući način na koji ljudi rade na kopjuterima i poboljšavajući životnu sredinu.

On je takođe rekao da prioritet kompanije da investira u istraživanja pomaže boljem osmišljavanju Intelovih proizvoda i industrije u celini. Na primer, Intel Atom procesor nastao je na osnovu malog projekta zvanog “Snocone” koji je testirao izvodljivost dizajniranja procesora koji štedi električnu energiju,a zasnovan je na Intelovoj arhitekturi. Nekoliko tehnologija u okviru Intel vPro business platforme došlo je iz istraživačkih laboratorija, kao što je 1990-tih sprovedeno istraživanje koje je pomoglo da se kreira Universal Serial Bus (USB) konekcija sa kompjuterom, za muzičke plejere, tastature, video kamere i još dosta toga. “Stotine istraživača u Intelu i saradnja sa drugim IT kompanijama, naučnicima, univerzitetima i vladama dovešće do ogromnih promena u narednih 5 godina,” izjavio je Ratner.

Vizualo programiranje i višejezgarnost promeniće kompjutere

S obzirom da će budući Intelovi čipovi ići u rasponu od onih sa nekoliko jezgara do onih višejezgarnih, tranzicija na mainstream obradu vizuelnih podataka pri čemu se izvodi nekoliko kopmjuterskih zadataka istovremeno rezultiraće pojavom mnogobrojnih mogućnosti uključujući realno 3-D okruženje, direktne, realne analize video materijala i prirodniji način rada na uređajima.

Intel, zajedno sa kompanijom Neusoft, prikazao je novu aplikaciju za automobile sa kamerom i kompjuterom zasnovanim na višejezgarnom procesoru. Automobili budućnosti će moći preciznije da identifikuju druge automobile i pešake koji se nađu suviše blizu i upozore vozače ili da preduzmu vlastite korake da preduprede nezgodu.

Ovaj tip obrade vizuelnih podataka zahteva brže kompjutere i nameće izazove paralelnog programiranja. Demostracija rada automobila iskoristila je istraživanja Intelovog Ct programskog okruženja, C/C++ ekstenzije, koje je omogućilo programu da glatko funkcioniše na procesorima od 2 do 8 jezgara i da predupredi moguće nezgode bez pisanja dodatnog softverskog koda ili kompajlera.

Tehnološki napredak u oblasti životne sredine

Istraživači traže način da poboljšaju očuvanje životne sredine i energetsku efikasnost na proizvodima i sistemima kompanije Intel sa planom da se poboljšaju performanse kompjutera. Naučnici kompanije Intel istražuju nove tehnike za smanjenje potrošnje električne energije koje bi mogle izmeniti ponašanje i potrebe budućih kompjutera baziranih na Intelovim procesorima.

Tehnologije nazvane “ Platform Power Management,” rade na pricipu stalnog praćenja promena u radu kompjutera i inteligentno smanjuju trošenje struje ili je potpuno isključuje, na delovima sistema koji nisu u upoterebi, poput radija ili USB portova. U ranoj fazi testiranja ove tehnologije pokazale su uštedu energije od 30% kada je sistem samo delimično aktivan ili neaktivan. U narednih nekoliko godina, Intelovi istraživači očekuju da će unaprediti ovu tehnologiju i predstaviti smanjenja u potrošnji električne energije za 50% bez obzira da li je sistem neaktivan ili opterećen. Platform power management bi u budućnosti mogli da imaju svi Intelovi proizvodi, od mobilnih internet uređaja pa sve do servera visokih performansi.

Povezivanje ljudi, zdravlja i zdravstvena briga

U toku poslednjih 10 godina, Intel se fokusirao na istraživanja inovativnih tehnologija koje poboljšavaju kućnu brigu o starim ili hronično obolelim osobama. Personalizovane tehnologije zasnovane na ovom istraživanju mogu da pruže pomoć u smanjenju sve većih troškova hronično obolelih i starih lica, dok takođe omogućavaju ostalim ljudima da aktivno učestvuju u očuvanju sopstvenog zdravlja.

Jedan od primera Intelove posvećenosti multidisciplinarnim istraživanjima jeste i povezanost sa istraživanjem Centra Technology Research for Independent Living (TRIL), zajednički finansiranog od strane Intel Corporation i Vlade Irske, a sa zadatkom da se ispitaju tehnologije koje će ljudima svih dobi pružiti mogućnost da žive nezavisno. Jedna od inovacija TRIL Centra je BioMOBIUS, pristupačna platforma koja se lako može koristiti od strane osoba sa ograničenim tehničkim znanjem.

Još jedan primer Intelovih rešenja predstavljenih danas je sistem analize koraka, koji otkriva ključne faktore u načinu koračanja i proračunava koliki je rizik od pada jedne osobe.

Ultra-brzi ipak umanjeni bežični svet

Dok se trend smanjenja dimenzija Intelovih procesora i mobilnih uređaja nastavlja, potražnja za većim laptopovima ili desktop kompjuterima raste. Istraživači u Intelu rade na razvoju tehnologija koje će omogućiti malim mobilnim internet uređajima da reaguju na promenu okruženja.

Govorni interfejsi, na primer, su posebno pogodni za male mobilne uređaje zbog ograničenog broja kanala za priključivanje i isključivanje. Istraživači Intela predstavili su govorni interfejs koji kontroliše kreiranje konekcije između dva mobilna uređaja i bežičnog displeja sa ciljem razmene informacija i usluga. Na primer, korisnici mogu da izgovaraju komande da bi sinhronizovali svoje mobilne uređaje sa televizorima velikih ekrana sa ciljem razmene najnovijih fotografija.