HP transformiše zaštitu podataka novi rešenjima za deduplikaciju

HP transformiše zaštitu podataka novi rešenjima za deduplikaciju
Beograd, jun 2008. – Kompanija Hewlett-Packard najavila je nove sisteme za pravljenje rezervnih kopija podataka sa tehnologijom za deduplikaciju podataka kojom se povećava njihova iskorišćenost do 50 puta. Tehnologija deduplikacije omogućava da nova rešenja budu skalabilna, da smanje troškove skladištenja i da efikasno obezbede najbitnije poslovne podatke.

Tehnologija deduplikacije podataka eliminiše višak podataka u skladišnom prostoru čime se obezbeđuje efikasnija upotreba prostora na diskovima. To omogućava i da korisnici ovih sistema smanje zauzeće prostora u računarskom centru, kao i da snize potrošnju električne energije. Takođe, deduplikacija doprinosi smanjenju troškova administracije zadržavanjem podataka na diskovima tokom dužih vremenskih perioda.

HP-ova rešenja koriste dve različite metode deduplikacije radi zadovoljenja zahteva korisnika različitih veličina. Za mala i srednja preduzeća, HP je integrisao ovu funkciju u HP StorageWorks D2D sisteme (D2D), a za velike poslovne sisteme, HP nudi deduplikaciju kroz HP StorageWorks Virtual Llibrary sisteme (VLS).

„Dinamička“ deduplikacija u HP-ovim D2D 2500 i 4000 sistemima, čini ovu tehnologiju 45 odsto pristupačnijom u odnosu na srodna rešenja, a menja i način zaštite podataka u malim i srednjim preduzećima. Laka za puštanje u rad i jednostavna za održavanje, ova rešenja omogućavaju malim i srednjim preduzećima, kao i velikim sistemima sa ograncima, efikasnu zaštitu podataka i brz oporavak podataka.

„Ubrzana“ deduplikacija u HP VLS sistemima omogućava brzo kreiranje rezervnih kopija podataka. Veliki korisnici tako mogu povećati poslovnu produktivnost uz vodeću tržišnu skalabilnost i performanse lakim dodavanjem diskova i nodova prema potrebi. Ove mogućnosti, uparene sa pouzdanim funkcijama oporavka podataka, omogućavaju korisnicima da kreiraju računarske centre koji su dostupni 24 satai dnevno, 7 dana u nedelji.

„Sistemi za kreiranje rezervnih kopija podataka zasnovani na diskovima mogu poboljšati zaštitu podataka u preduzeću bilo koje veličine. Integrisanje tehnologija deduplikacije omogućava korisnicima da iskoriste prednosti do 50 puta više kapaciteta i da tako obezbede da njihova preduzeća imaju brži i pouzdaniji pristup uskladištenim podacima“, rekao je Dave Russell, podpresednik Gartnera. „Tehnologija deduplikacije spremna je da transformiše tržište čuvanja i oporavka podataka.“

HP-ova tehnologija za deduplikaciju primenjena u VLS i D2D sistemima omogućava korisnicima da automatizuju i sa daljine upravljaju sistemima za replikacijom niske propusne moći. Ovo omogućava menadđerima računarskih centara da se daljine prave rezerve kopije podataka i da se tako smanje troškovi osoblja. Iskorišćenost rešenja za čuvanje podataka zasnovanih na diskovima upotrebljenim na udaljenim lokacijama omogućava smanjenje troškove zahvaljujući konsolidaciji uređaja za trake na jednu lokaciju.

„Mogućnost skaliranja kapaciteta i performansi, uz dostupnost, omogućava korisnicima svih veličina sistem za čuvanje rezervnih kopija podatka efikasnog kapaciteta koji će zadovoljiti njihove potrebe“, rekao je Bob Wilson, podpredsednik i generalni direktor HP-ove divizije za sladišne platforme u StorageWorksgrupi. „HP nastavlja da postavlja nove industrijske standarde investiranjem u tehnologiju koja daje idealan balans cene i performansi za svaki segment tržišta“.

Da bi obezbedio zaštitu podataka u mikro i malim preduzećima, HP je predstavio i nove HP StorageWorks RDX Removable Disk Backup sisteme (RDX160 i RDX320). Ova rešenja za čuvanje podataka zasnovana na diskovima lako se koriste, dostupna su i omogućavaju malim preduzećima da skladište podatke naudaljenoj lokaciji kao dela plana za oporavak nakon katastofalnog događaja.

Uskladištiti više za manje

HP D2D Backup sistemi emuliraju do 16 LTO uređaja za trake ili biblioteka i konsoliduju čuvajne podataka sa do 16 servera na jednom uređaju povezanom u mrežu.

Ključne prednosti D2D dinamičke deduplikacije:

Maksimimizuje prostor na disku sinhronim operacijama koje uklanjaju višak podataka u trenutku snimanja na disk;

Smanjuje kkoličinu neophodnih diskova i memorije z aobavljanje deduplikacije orišćenjem vlasničke tehnologije koju je razvio HP Labs centar za istraživanje i razvoj;

Poboljšava produktivnosti i eliminiše potrebu za treningom zahvaljujući potpuno grafičkom korisničkom interfejsu koje ne zahteva kucanje kompleksnih komandi za konfigurisanje;

Optimizuje investiciju u primarni backup sistem kroz kompatibilnost sa novi verzijama softvera i aplikacija.

Visoke performanse, skalabilna zaštita

HP VLS emulira više biblioteka traka ili drajvova za računarske centre da bi na pouzdan način čuvao velike količine podataka sa brzim oporavkom u slučaju katastofalnog događaja.

Ključne prednosti VLS ubzane deduplikacije:

Poboljšava performanse uklanjanjem viška podataka nakon što je završena procedura kreiranja rezervne kopije podataka;

Obezbeđuje skalabilnost performansi kapaciteta lakim dodavanjem nodova, na jednoj lokaciji za čuvanje podataka sa više servera;

Ubrzava oporavak podataka održavanjem samo najsvežije kopije dok eliminiše duplikate iz prethodnih paketa rezervnih kopija;

Pojednostavljuje upravljanje novim korisničkim interfejsom koji automatski prati rad, konfiguriše skladištenje, balansira performanse i sprovodi dijagnostiku.

Više informacija o deduplikaciji na HP D2D i VLS sistemima dostupno je na www.hp.com/go/deduplication; više informacija o HP RDX Removable Disk Backup sistemima dostupno je na www.hp.com/go/RDX

Cene i dostupnost

HP StorageWorks D2D 2500 i 4000 sistemi dostupni su po početnoj ceni od 4.229 evra.

Ubzana deduplikacija biće dostupna kroz sistem licenciranja na HP StorageWorks VLS6600 i VLS9000 serijama od jula. Licenciranje za modele VLS6200 i VLS12000 biće dostupno u septembru. Cena će biti zasnovana na fizičkom kapacitetu.

HP StorageWorks RDX Removable Disk Backup sistemi dostupni su po početnoj ceni od 199 evra.