INTEL OSTVARUJE PRIHOD OD 9,5 MILIJARDI DOLARA U DRUGOM KVARTALU GODINE

INTEL OSTVARUJE PRIHOD OD 9,5 MILIJARDI DOLARA U DRUGOM KVARTALU GODINE

·        Porast prihoda od 9% u odnosu na prethodnu godinu

·        Operativna dobit u porastu za 67% u odnosu na prethodnu godinu

·        Neto dobit iznosi 1,4 milijardi dolara; zarada po akciji iznosi 28 centi

SANTA KLARA, Kalifornija., 15. juli, 2008. godine – Kompanija Intel Corporation danas je predstavila finansijske rezultate ostvarene u drugom kvartalu godine u visini od 9,5 milijardi dolara, operativni dobit od 2,3 milijarde dolara, neto dobit od 1,6 milijardi dolara i zaradu po akciji od 28 centi.

„Intel je imao još jedan jak kvartal sa vrlo očekivanim porastom prihoda i zaradom znatno većom nego prethodne godine,“ izjavio je Pol Otelini, predsednik i izvršni direktor kompanije Intel. „Sa ulaskom u drugi kvartal, potražnja za našim mikroprocesorima i čipsetovima, u svim segmentima i svim delovima sveta ostala je na visokom nivou.“

 
Q2 2008
U odnosu na Q2 2007
U odnosu na Q1 2008
Prihod
$9.5 milijardi
+9%
-2%
Operativna dobit
$2.3 milijardi
+67%
+9%
Neto dobit
$1.6 milijardi
+25%
+11%
Zarada po akciji
28 centi
+27%
+12%

Rezultati u ovom kvartalu uključuju značajno nižu zaradu NOR flesh memorije uzimajući u obzir efekte restruktuiranja i troškove smanjenja vrednosti imovine od $96 miliona. Rezultati za prvi kvartal 2008. godine uključuju efekte restruktuiranja i troškova smanjenja vrednosti imovine koji su smanjili zaradu po akciji za 4 centa. Rezultati za prošlogodišnji drugi kvartal uključuju porez koji je uvećao zaradu po akciji za oko 3 centa zajedno sa troškovima restruktuiranja od $82 miliona.

 
 
Finansijski podaci i podaci o glavnim proizvodima

·        Sektori mobilnih mikroprocesora i čipsetova ostvarili su rekordne rezultate.

·        Ukupan prihod od mikroprocesora je ostvario rast i veći je od očekivanog.

·        Bruto marža od 55.4 %,  veća je u odnosu na onu iz prvog kvartala od 53.8% i nešto niža u odnosu na očekivanja s obzirom da je porast u potražnji notebook računara niže cene rezultirao nižom cenom mikroprocesora.

·        Troškovi restruktuiranja i smanjenja vrednosti imovine od $96 miliona niži su u odnosu na prethodna očekivanja od približno $ 250 miliona.

·        Efektivna stopa poreza iznosila je 31%, što je niže od očekivanih 33% usled veće poreske stope.

·        Kompanija je iskoristila $2,5 milijardi radi kupovine 109 miliona akcija iz iste grupe.

Poslovni izveštaj

Intelov poslovni izveštaj ne obuhvata potencijalni uticaj spajanja, akvizicija, pripajanja ili drugih poslovnih opcija do kojih bi moglo doći nakon 14.jula.

 
Prognoza za treći kvartal 2008. godine
 

·        Prihod: između $10 milijardi i $10,6 milijardi.

        Bruto marža: 58% plus ili minus nekoliko procenata.

·        Rashodi (R&D plus MG&A): približno $2,9 milijardi.

·        Restruktuiranje i troškovi smanjenja vrednosti imovine: oko $60 miliona.

·        Neto dobit od investicija u akcijski kapital i ostalo: gubitak od oko $30 miliona.

·        Stopa poreza: oko 33%.

·        Amortizacija: oko $1,1 milijardi.

 
Prognoza za 2008. godinu
 

·        Bruto marža: 57% plus ili minus nekoliko procenata, nepromenjena.

·        R&D: oko $6 milijardi, nepromenjena.

·        MG&A: oko $5,7 milijardi, suprotno od očekivanih $5,5 milijardi.

·        Kapitalni trošak: $5,2 milijarde plus ili minus $200 miliona, nepromenjen.

·        Nivo poreza za četvrti kvartal: oko 33%, nepromenjen.

·        Amortizacija: $4,4 milijarde plus ili minus $100 miliona, nepromenjena.

 
 
Faktori rizika

Gore navedene informacije uključuju određene rizike. Mnogo faktora može uticati na prave rezultate Intela i odstupanje od Intelovih trenutnih očekivanja vezanih za te faktore moglo bi da dovede do razlike u pravim rezultatima od onih očekivanih. Trenutno Intel smatra sledeće faktore važnim.

·        Promene u poslovnim i ekonomskim uslovima, uključujući i uslove na kreditnom tržištu koji bi mogli da utiču na poverenje potrošača; potrošačko prihvatanje Intelovih i konkurentskih proizvoda; promene u narudžbinama potrošača, uključujući otkazivanje narudžbenica i promene u nivou inventara potrošača. Na Intelove rezultate bi moglo uticati vreme zatvaranja tendera i preuzimanja kompanija.

·        Intelovi rezultati mogu biti pod uticajem zatvaranja akvizicija i preuzimanja.

·        Intel radi u industrijskoj grani koju odlikuje velika konkurentnost koju karakteriše visok procenat fiksnih i nepromenljivih troškova i potražnja proizvoda koja vrlo varira i teško ju je predvideti. Prihod i procenat bruto marže su pod uticajem predstavljanja novih Intelovih proizvoda i potražnjom za Intelovim proizvodima na tržištu; akcija preduzetih od strane Intelove konkurencije, uključujući ponudu i predstavljanje novih proizvoda, marketing programe i cene i odgovora Intela na ovakvu vrstu koraka; Sposobnosti Intela da brzo reaguje na tehnološki razvoj i da uključi nove karakteristike u svoje proizvode i dovoljna količina komponenti za zadovoljavanje potražnje

·        Nivo bruto marže može značajno da varira u odnosu na očekivani iznos; mix proizvoda i nivo cena; iskorišćenost kapaciteta; varijacije u proceni inventara, uključujući varijacije u vezi sa kvalifikovanjem proizvoda za prodaju; ostatak ili istrošen inventar; proizvodna učinak; promena cene; oštećenja materijalne imovine, uključujući proizvodnju, sastavljanje/test i nematerijalnu imovinu; i vreme i izvršenje proizvodnje rezervnih komponenti i slični troškovi, uključujući i početne troškove.

·        Stopa poreza je zasnovana na aktuelnom zakonu o porezu i očekivanoj dobiti. Na stopu poreza može uticati nadležnost prema kojoj se profit oporezuje; promene u nivoima kredita, profita i rabata; razrešenje problema koji proizilaze iz poreskih revizija, uključujući plaćanje kamate i kazni i sposobnosti da se realizuju odgođeno oporezivanje.

·        Rashodi, posebno određeni marketinški i kompenzacioni troškovi, variraju u zavisnosti od nivoa potražnje za Intelovim proizvodima, od nivoa prihoda i profita i oštećenja materijalne imovine. .

·        Intel se nalazi u sredini strukturalnog i programa efikasnosti koji ima za rezultat nekoliko ishoda koji bi mogli uticati na očekivani nivo troškova i bruto marže.

·        Stopa poreza je zasnovana na aktuelnom zakonu o porezu i očekivanoj dobiti. Na stopu poreza može uticati nadležnost prema kojoj se profit oporezuje; promene u nivoima kredita, profita i rabata; razrešenje problema koji proizilaze iz poreskih revizija, uključujući plaćanje kamate i kazni i sposobnosti da se realizuju odgođeno oporezivanje.

·        Dobit ili gubici u akcijakom kapitalu variraju u odnosu na fiksnu dobit i nestabilnost tržišta kapitala; dobici i gubici ostvareni od prodaje ili razmene hartija od vrednosti; dobici ili gubici od plasmana sopstvenog kapitala; troškovi oštećenja koji se odnose na tržišne, netržišne i ostale investicije; kamatne stope; gotov novac.

·        Na Intelove rezultate mogu uticati loši ekonomski, socijalni, politički i fizičko/infrastruktualni uslovi koji vladaju u zemljama u kojima Intel ili njegovi potrošači posluju, uključujući i vojne konflikte i ostale sigurnosne rizike, elementarne nepogode, infrastrukturalne lomove, zdravstvene probleme i nestabilnost kursne liste.

 

·        Na Intelove rezultate mogu uticati loši činioci povezani sa oštećenjima proizvoda i štamparskim greškama (odstupanje od objavljenih specifikacija) kao i  regulatorna pitanja poput intelektualne svojine, vlasnika akcija, potrošača, antipoverenja i ostalih pitanja, poput regulatornih pitanja opisanih u Intelovom SEC izveštaju.

 

Detaljna diskusija o ovim i sličnim faktorima koji mogu uticati na Intelove rezultate obuhvaćena je u Intelovom SEC izveštaju Komisije za hartije od vrednosti, uključujući izveštaj 10-Q za godinu koja se završava zaključno sa 29. martom, 2008. godine.

 

Status Poslovnog izveštaja

Tokom kvartala, Intelovi predstavnici mogu ponoviti Poslovni izveštaj u toku sastanaka sa investitorima, stručnjacima za analize, medijima i ostalima. Od kraja radnog vremena 29. avgusta do objavljivanja saopštenja o ostvarenim rezultatima u trećem kvartalu 2008. godine, Intel će pratiti “tihi period” tokom koga se Poslovni izveštaj prenosi u saopštenje za javnost i registratore Komisije za hartije od vrednosti bi trebalo smatrati konačnim, i ne bi trebalo da podležu promeni od strane kompanije.

 

Internet emitovanje finansijskih rezultata

Intel će održati javno internet emitovanje danas u 2:30h na svom Investor Relations Web sajtu na adresi intc.com. Ponovno emitovanje i MP3 audio daunlodovanje biće takođe omogućeno preko ovog sajta.

Intel, svetski lider u oblasti inovacija u računarskoj industriji, razvija tehnologije, proizvode i pokreće inicijative kako bi kontinuirano unapređivao način na koji ljudi rade i žive. Dodatne informacije o Intel-u su dostupne na adresama: www.intel.com/pressroom i blogs.intel.com.

 
 

**Intel, Intel Atom, Intel Core, Celeron, i Intel logo su zaštitni znakovi Intel korporacije u SAD i drugim zemljama.

* Ostala imena i brendovi se mogu naznačiti kao vlasništvo drugih.

 
Izvor: Mmd Public Relations