Tri nova nVidia alata

Kompanija nVidia je objavila tri nova alata za koje se nada da će pomoći da se ubrza razvoj budućih igara. Novi nVidia-ini alati su PerfHUD 6, FX Composer 2.5 i Shader Debugger. Od ova tri alata samo za poslednji je potrebno platiti da bi se koristio za komercijalnu upotrebu. PerfHUD 6 je alat za grafičko debuggovanje i analize performansi za DirectX 9 i 10 aplikacije, FX Composer 2.5 je integrisano razvojno okruženje za brzo kreiranje real time vizuelnih efekata dok je Shader Debugger aplikacija koja pomaže debugg-ovanje i optimizovanje shader-a pisanih sa HLSL, CgFX i COLLADA FX Cg i DirectX i OpenGL.