Digitalna pismenost – uslov i obaveza

U Beogradu će se 9. oktobra održati treća regionalna ECDL konferencija, koju zajednički organizuju DIS (Slovenija), HIZ (Hrvatska), ECDL (BIH) i JISA (Srbija). Jedinstveni informatički savez (JISA), ove godine biće domaćin regionalne konferencije na kojoj će biti predstavljeni rezultati bivših jugoslovenskih republika, ali i drugih zemalja u regionu (Italija, Austrija, Mađarska, Rumunija). Pored uobičajenih prezentacija, […]