Izrada osnovne digitalne karte Srbije

Direktor Republičkog geodetskog zavoda, Nenad Tesla, kaže da je u Srbiji osnovnom državnom kartom pokriveno samo 42% teritorije, a većina kartografskih podataka u analognoj tehnologiji je zastarela i potiče iz perioda od pedesetih do osamdesetih godina prošlog veka.

Da bi se postojeće stanje popravilo Republički geodetski zavod i Japanska agencija za međunarodnu saradnju potpisali su ugovor o realizaciji projekta \”Razvoj kapaciteta za izradu digitalne osnovne državne karte u Srbiji\”.

Prema rečima direktora Geodetskog zavoda, projekat, čija realizacija počinje u januaru 2010. i koji će trajati dve godine, omogućiće svim građanima da lako i brzo dobiju kvalitetne i ažurirane kartografsko-topografske informacije.

Projekat će pomoći svim zainteresovanim korisnicima, a njih ima u najrazličitijim sektorima, od ministarstava, lokalnih samouprava, do preduzeća i organizacija koje se bave građevinarstvom, prostornim planiranjem ili turizmom – kazao je Tesla.

Nenad Tesla je istakao da će projekat stvoriti uslove da se ažurira i distribuira osnovna državna digitalna karta u razmeri 1:5000 i 1:10000. To je prvi korak ka potpunoj digitalizaciji svih topografsko-kartografskih podataka i formiranju baze podataka.

Stalni predstavnik Japanske agencije za međunarodnu saradnju zadužen za Balkan, Masao Šikano, istakao je da projekat ne podrazumeva donaciju i finansijsku podršku, već tehničku saradnju u koju će Vlada Japana uložiti oko 1,5 miliona evra.

Za sprovođenje projekta Vlada Japana će poslati eksperte iz deset različitih oblasti, a obezbediće i neophodnu opremu, naglasio je Šikano.

|Search:Find More About Izrada osnovne digitalne karte Srbije|

[ad#ad-post1]