Kraj Windows ere?

Microsoft je pokrenuo istraživački projekat sa ciljem kreiranja softvera koji će preuzeti ulogu Windows-a nakon što ovaj operativni sistem bude u potpunosti prevaziđen. Nazvan Midori, smanjeni operativni sistem se radikalno razlikuje od Microsoft-ovih starijih programa. Njegovo središte se nalazi na internetu i veoma je udaljen od zavisnosti koje Windows vezuju za pojedinačni PC.

Na ovaj način, čini se da Microsoft odgovara na virtuelizaciju koju koriste njegovi rivali za rešavanje velikog broja problema koji prate moderno računarstvo. Iako se za postojanje projekta kojim bi se razvio Midori znalo od ranije, tek sada su obelodanjena detaljnija dokumenta o njegovom razvoju.

  More inf …