Najnovija Picasa prepoznaje lica

U zvaničnom saopštenju objavljenom u utorak, Google je naveo da su poslednjoj verziji njegovog softvera za upravljanje fotografijama Picasa dodate mogućnosti za prepoznavanje lica i da je pojednostavljeno njihovo geolociranje.

Zahvaljujući prepoznavanju lica Picasa 3.5 može automatski da grupiše fotografije na kojima se pojavljuje ista osoba. Google je funkcije prepoznavanja lica i grupisanja uveo prošle godine u Web verziju ovog proizvoda nazvanu Picasa Web Albums.

Kad se Picasa 3.5 pokrene skeniraće snimljene slike i napraviti grupe sličnih lica koje će staviti u album „Neimenovani ljudi“ (Unnamed People). Korisnici potom mogu ručno da upišu potpise slika. Picasa će zatim napraviti albume koji će nositi imena označenih ljudi, a ponudiće i predloge za neoznačena lica na drugim slikama koja smatra sličnim onima identifikovanim na drugim slikama.

Imena se mogu prenositi između albuma na Webu i Picase 3.5.

Pored prepoznavanja lica Picasa 3.5 je sad integrisana i s aplikacijom Google Maps da bi se slikama dodale geolokacijske informacije. Ranije je Picasa zahtevala od korisnika da instaliraju Google Earth da bi to izveli.

|Search:Find More About Najnovija Picasa prepoznaje lica|

[ad#ad-post1]