Softversko rešenje E-Smarta u Kliničkom centru Srbije

Kompanija E-Smart uspela je da zahteve stručnjaka Kliničkog centra Srbije pretoči u program CEH System, koristeći napredne Microsoftove alatke. Za izradu ovog softverskog rešenja, kompanija E-Smart je ove godine na Mikrosoftovoj globalnoj partnerskoj konferenciji u Nju Orleansu osvojila drugo mesto u svetu, kao i prvo mesto u Centralnoj i Istočnoj Evropi. U velikoj konkurenciji sa preko 2200 prijavljenih rešenja u svetu i preko 160 u Centralnoj i Istočnoj Evropi, ovo je bilo jedino rešenje iz oblasti medicine.

CEH System je adminstrativni i stručni softverski sistem za evidenciju istorija bolesti, hirurškog lečenja, praćenja i statističku analizu podataka o pacijentima operisanim zbog kancerogenih oboljenja endokrinih organa. Program je nastao na zahtev rukovodstva Centra za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra, tačnije načelnika prof.dr Ivana Paunovića i mr Sci dr Ksenije Krgić, kako bi se napravila naprednija evidencija bolesnika. Ovakva evidencija obezbeđuje efikasnu pretragu i pregled istorija bolesti, automatski generiše otpusne liste, evidentira dijagnoze i ostale relevantne rezultate u kontroli pacijenata i sinhronizuje podatke unete na kontroli pacijenata sa podacima u glavnoj bazi.

Ovaj softverski sistem je prvi u ovoj oblasti u regionu zapadnog Balkana, a svojim kvalitetom se svrstava u red najkvalitetnijih softverskih sistema tog tipa u svetu. Program je uveden u svakodnevnu upotrebu u Kliničkom centru u Beogradu, a doktori Paunović i Krgić se nadaju da će program biti primenjivan u svim centrima koji se bave endokrinim bolestima, što će doprineti da lečenje ove vrste bolesnika bude detaljnije i uspešnije.

|Search:Find More About Softversko rešenje E-Smarta u Kliničkom centru Srbije|

[ad#ad-post1]