Cisco nudi promotivni WebEx paket za sastanke putem Interneta

BEOGRAD, 18. avgust, 2008. godine – Kompanija Cisco, lider u oblasti mrežnih rešenja, predstavio je promotivni WebEx paket za sastanke putem Interneta. U doba kada vreme predstavlja značajan faktor u poslovanju, kompanija Cisco malim i srednjim preduzećima omogućava da povećaju svoju produktivnost i smanje troškove putem organizovanja online sastanaka, konferencija i treninga sa saradnicima, klijentima i partnerima.

Studije su pokazale da kompanije koje koriste WebEx u svakodnevnom poslovanju značajno smanjuju troškove i doprinose održivom razvoju unapređujući politiku zaštite životne sredine. Naime, sa visokim cenama gasa i goriva u današnje vreme, odlazak do kancelarije, kao i na sastanke kolima ili avionom postao je skup način putovanja. Pojedinci i preduzeća mogu da postignu više i pruže bolju uslugu klijentima dok istovremeno manje troše na putovanja. Upotreba WebEx rešenja štedi vreme i novac, i istovremeno smanjuje emisiju ugljen dioksida.

WebEx omogućava ljudima da dele prezentacije, dokumenta, tj. sve što se nalazi na računaru, a u isto vreme demonstriraju aplikacije preko mreže, kao da su prisutni. Postoji i mogućnost podele slike pomoću web kamere, kako bi se stvorio utisak razgovora licem u lice. Ovo Cisco mrežno rešenje je idealno za pravljenje prezentacija prodaje, jer značajno smanjuje ciklus same prodaje od inicijalnog razgovora do zaključenja i na taj način maksimizira potencijal poslovnih mogućnosti. Putem WebEx-a mogu se vršiti i konsultacije i sastanci sa klijentima, obavljaju se treninzi i drže sastanci sa zaposlenima. Ljudi se sastancima mogu pridružiti sa bilo kog kompjutera koji je priključen na Internet, ne trebaju im posebni softveri i uređaji. Ovakvom sastanku može prisustovati 25 osoba istovremeno.

Poseban promotivni paket Meetings Plus dostupan je malim i srednjim preduzećima do 25. oktobra, i uključuje neograničenu upotrebu WebEx centra za sastanke, kao glavnu uslugu, plus integrisanu mrežu za telekonferencije VoIP, bez dodatnog plaćanja.