Profesionalno osnaživanje gluvih i nagluvih osoba

Beograd, 3. septembar 2008. – Danas je na konferenciji za novinare u Media Centru predstavljen projekat Profesionalno osnaživanje gluvih i nagluvih osoba. Ovaj projekat sprovodi IAN (International Aid Network) – Međunarodna mreža pomoći, uz podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku, Microsofta Srbija i Fonda za otvoreno društvo. U okviru projekta dvadesetčetvoro ljudi sa oštećenjem sluha imaće priliku da steknu veštine i znanja neophodna u savremenom radnom okruženju, tražena na lokalnom tržištu rada, koja će im pomoći da nađu posao ili konkurišu za bolja radna mesta.

Domaća nevladina organizacija IAN ima bogato iskustvo u obrazovanju pripadnika ugroženih grupa kao što su izbeglice i interno raseljena lica, samohrani roditelji, Romi… Edukacija obuhvata intenzivne obuke u IAN Školi računara i kurseve socijalnih veština, a za one koji su zainteresovani za pokretanje vlastitog biznisa organizovani su i kursevi iz osnova preduzetništva. Za pokazano znanje o informacionim tehnologijama u korišćenju personalnog računara i položene testove iz računarskih kurseva polaznici imaju priliku da steknu međunarodni ECDL (European Computer Driving License) sertifikat koji se popularno zove „Evropska kompjuterska vozačka dozvola“. Tri najuspešnija polaznika će proći kroz praksu za IT predavača, postaće sertifikovani ECDL testeri i biće angažovani na budućim projektima IAN-a koji se odnose na rad sa osobama sa oštećenim sluhom. Krajnji cilj je profesionalno osnaživanje zaposlenih u udruženjima gluvih i nagluvih koji su zainteresovani za IT obuku i koji u svom radu koriste računar.

Vesna P., tridesetogodišnja polaznica edukacije kaže o kursevima: „Meni ova obuka mnogo znači za buduće zaposlenje. Očekujem da se zaposlim kao viši fizioterapeut u zdravstvenoj instituciji, i moram da znam da koristim računar za zakazivanje pacijenata, vođenje medicinske dokumentacije i pisanje izveštaja. Do sada sam pohađala i uspešno položila ispite u okviru 3 kursa – Windows, Word i Excel, a nadam se da ću i naredna četiri kursa završiti uspešno i dobiti ECDL sertifikat.“

U Beogradu živi oko 4.000 lica sa oštećenim sluhom, koji osećaju ogroman pritisak života u zemlji koja prolazi kroz tranziciju. Prema jednom istraživanju sprovedenom na teritoriji Srbije, 79% osoba sa invaliditetom u Srbiji je nezaposleno[1], dok se kod osoba bez invaliditeta nezaposlenost procenjuje na oko 20%. Više od 70% osoba sa invaliditetom ima veoma niske prihode i svrstavaju se u siromašne. Prema podacima Saveza gluvih i nagluvih Srbije, većina gluvih i nagluvih osoba završava škole za proizvodna zanimanja, a „44% ispitanih osoba sa invaliditetom smatra da osobe sa invaliditetom nemaju dovoljno znanja i iskustva za obavljanje posla“[2].

Ukratko, ovaj projekat ima za cilj da osobama sa oštećenim sluhom pruži dodatno obrazovanje, koje vodi ka unapređenju ekonomskog položaja, društvene uključenosti i smanjenju nezaposlenosti gluvih i nagluvih osoba.

Na konferenciji su govorili:

– Ivan Stojilović, Koordinator odseka za edukaciju IAN Telecentar
– Dejan Cvetković, Generalni direktor lokalne kancelarije Microsoft-a
– Vesna Petronijević i Milan Tomović, polaznici koji pohađaju program profesionalnog osnaživanja u okviru ovog projekta
– Milena Banović, mlađi savetnik u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom u Ministarstvu rada i socijalne politike

tnews