Gigabit Wi-Fi prati 802.11n

Iako su IEEE 802.11n specifikacije još uvek godinu dana daleko od objavljivanja, mala grupa inženjera već radi na razvoju sledeće generacije bežičnog umrežavanja. Cilj svega ovog jeste da Gigabit Wi-Fi bude jednak sa Gigabit Etnernet linkovima današnjih računara. Radna grupa se priprema da predloži ono što će, najverovatnije, biti poznato kao IEEE 802.11 VHT (Very High Throughput) i što neki nazivaju naslednikom 802.11n.
U ovom trenutku IEEE mora da zvanično odobri PAR (Project Approval Request), što predstavlja prvi korak na putu ka IEEE standardu a nakon toga potrebno je da predložena tehnologija bude odobrena od strane Wi-Fi alijanse koja upravlja tehnologijom.

 More inf…

tnews