Google Chrome već bolji od Opere

Opera pretraživač je voljen od strane korisnika ali više uživa kultni status. Oni koji ga koriste se kunu u njega ali ovaj pretraživač nikada nije uspeo da ostvari neki značajniji udeo na tržištu. Ovo se najbolje ilustruje time što je pretraživač kompanije Google Chrome, koji se pojavio pre svega nekoliko dana, već zabeležio viši udeo na tržištu u odnosu na Opera pretraživač.
Trenutno Chrome koristi 1.6% korisnika koji koriste internet dok je procenat ljubitelja Opera-e svega 0.74. Chrome je odličan osnovni pretraživač ali pati od dečijih bolesti koje treba postepeno eliminisati. Nedostaju mu mnoge karakteristike a pored toga još uvek ima dosta bug-ova.

More inf ..

tnews