Vista dobija opciju virtuelne licence

Microsoft je nedavno najavio nekoliko promena u licenciranju softvera koje će IT menadžerima i krajnjim korisnicima dati više opcija kada je u pitanju pokretanje Windows Vista-e u desktop virtuelizacionom režimu. Efektivno od 1. januara sledeće godine Microsoft će proširiti svoju Vista Enterprise Centralized Desktop licencu da bi obezbedio podršku za računare koje krajnji korisnici kupuju sa kompanijskim stipendijama.

Ovaj sistem licenciranja će omogućiti IT menadžerima da razviju virtuelne Vista desktopove na računarima koje koriste radnici pod ugovorom. Korisnici će imati na ovaj način mogućnost da pokrenu Vista-u na virtuelnim računarima iz svojih domova.

 More inf ..