Japanski istraživači upravljaju uređajem pokretima očiju

Istraživači japanske kompanije NTT DoCoMo razvili su prototipske slušalice koje mogu da detektuju i izmere promenu električnog stanja tela prouzrokovanu pomeranjem očiju i iskoristili tu tehnologiju da upravljaju muzičkim plejerom mobilnog telefona.

Tehnologija upravljanja očima razvijana je tri godine i oslanja se na specijalne elektrode koje mere električne promene u telu izazvane pokretima očiju, objasnio je Masaaki Fukumoto, inženjer grupe za granične tehnologije koja je razvila slušalice. Promene se koriste da se odredi u kom smeru oči gledaju.

Slušalice prikazane na izložbi Ceatec u Japanu omogućavaju korisniku da kontroliše muzički plejer telefona pokretanjem očiju na unapred definisan način. Sistem koristi one pokrete očiju koji se ne izvode često u svakodnevnom životu, poput naglog pomeranja očiju udesno iz položaja kad se gleda pravo ispred sebe i to dva puta za redom u brzom sledu. Na ovaj način se sistemu pomaže da operativne komande razluči od normalnih pokreta očiju.

U demonstraciji izvedenoj na štandu kompanije DoCoMo, njen predstavnik je plejer u mobilnom telefonu kontrolisao skretanjem pogleda i kolutanjem očima, čime je puštao pesme, pravio pauze u reprodukciji i pojačavao i utišavao zvuk.

I pored trogodišnjeg razvoja potrebno je još dosta rada pre nego što se ova tehnologija komercijalizuje. Jedan od najvećih izazova je usavršavanje elektrode, jer su veličina i oblik ušiju različiti kod svakog čoveka.

|Search:Find More About Japanski istraživači upravljaju uređajem pokretima očiju|

[ad#ad-post1]