HP ohrabruje tehničke direktore da o virtuelizaciji razmišljaju iz poslovnog ugla

BEOGRAD, 11. septembar 2008 – Nakon predstavljanja na svetksom nivou koje se dogodilo 2. septembra, kompanija Hewlett-Packard danas je u Srbiji predstavila nove proizvode, usluge i rešenja osmišljena da pojednostave implementaciju i upravljanje virtuelizacijom, i na ovaj način obezbedi i veću poslovnu vrednost svojim korisnicima.

Istraživanje sprovedeno širom sveta za potrebe kompanije HP1 pokazalo je da 86 odsto donosioca tehnološkh odluka jeste implementiralo projekte virtuelizacije, ali i da će velika većina ispitanika virtuelizovati do 25 odsto svojih tehnoloških okruženja do 2010. godine.

Iako su mnogi učesnici istraživanja izjavili da očekuju da će dostići čak 75 odsto virtuelizacije kompletnog okruženja, samo jedna trećina o virtuelizaciji razmišlja kao o važnoj poslovnoj alatki. Dve trećine virtuelizaciji daje samo ulogu tehnološkog rešenja.

“Virtuelizacija je moćan korak u transformaciji IT-a”, rekla je Ann Livermore, izvršna potpredsednica u HP-ovoj grupi za tehnološka rešenja. “Uraditi to na pravi način znači uspešno upravljanje i automatizovanje mešovitih fizičkih i virtuelnih okruženja. HP nudi najširi portfolio uređaja za virtuelizovana okruženja, što obuhvata upravljanje aplikacijama i operacijama, infrastrukturu i arhitekturu klijentskih računara.”

HP-ov pristup virtuelizaciji fokusiran je na uklanjanje tehnoloških prepreka koje smanjuju uticaj virtuelizacije na poslovanje. Njime se naglašava da aplikacije i poslovne usluge mogu raditi na pravi način bez obzira na to gde i kako su hostovane, na koji način su umrežene ili kako se njima upravlja. To značajno pojednostavljuje upravljanje mešovitim virtuelnim i fizičkim okruženjem, a rešava problem infrastrukturnih resursa širom organizacije.

HP-ova nova ponuda podržava potrebe preduzeća od nivoa radnog stola do računskog centra i fokusirana je na snižavanje operativnih troškova, smanjenje rizika u heterogenom okruženju i oslobađanje resursa za obavljanje novih poslovnih usluga. Ova ponuda namenjena je za korišćenje u okviru tri specifične oblasti: upravljanju aplikacijama i operacijama, prevazilaženju prepreka infrastrukture i povećanju arhitekture računara klijenata.

Novi pogled na upravljanje aplikacijama i operacijama

HP Business Service Management (BSM) i IT Service Management (ITSM) rešenja su unapređena novim mogućnostima za praćenje virtuelizacije i pružanja podrške u cilju povezivanja poslovnih usluga sa fizičkim i virtuelnim resursima. To omogućava brzinu reagovanja, smanjenje troškova i lakše rešavanja problema u toku poslovanja.

HP Operations Agent, HP Performance Agent i HP SiteScope poboljšani su funkcijama za upravljanje hipervizorom što uključuje i prikupljanje podataka o upravljanju radi automatizacije praćenja događaja i dostupnosti sistema, kao i automatizacije procesa upravljanja u heterogenim infrastrukturama.

HP Network Node Manager i-series nadograđen je da bi mogao da prati performanse i dostupnost mreže radi podrške dinamičkim, virtuelizovanim okruženjima. To omogućava korisnicima da proaktivno planiraju i prate kapacitet mreže.

Novi HP Asset Manager identifikuje i upravlja resursima koji su namenjeni virtuelnim mašinama, tako da je potrebno da korisnici samo snose troškove nabavljanja licence.

Novi strateški ugovor o razvoju sa kompanijom Red Hat pojednostavljuje praćenje i upravljanje virtuelizovanim okruženjima.

Nove i unapređene HP-ove usluge podrške virtuelizaciji omogućavaju jednostavan prelazak na nove tehnologije, sigurno vođenje tokom prelaska i smanjivanje rizika od neplaniranih prekida u radu.

Novi pogled na prepreke infrastrukture

Postojeća infrastruktura nije napravljena da u potpunosti iskoristi prednosti virtuelizacije. Nova HP-ova ponuda napravljena je tako da snižava troškove, smanjuje rizik od prekida u radu i oslobađa resurse koji mogu pružiti nove poslovne usluge radi podrške razvoju preduzeća.

HP ProLiant BL495c blejd za virtuelizaciju je prvi blejd server posebno napravljen da hostuje virtuelne mašine. BL495c eliminiše ključna uska grla performansi memorije, prostora za skladištenje i mreže u virtuelizovanom okruženju.

HP StorageWorks 4400 Scalable NAS File Services integriše HP StorageWorks 4400 Enterprise Virtual Array, fajl servere, softver za upravljanje i podršku za Windows® ili Linux radi virtuelizacije veze između servera i sistema za skladištenje. Ovo rešenje snižava troškove održavanja i umanjuje rizik od gubitka podataka zahvaljujući naprednom softveru za replikaciju.

HP-UX 11i V3 i HP Virtual Server Environment unapređeni su radi virtuelizacije ključnih poslovnih procesa, značajno su im poboljšane performanse, optimizacija je automatizovana, zaštita unapređena, a upravljanje pojednostavljeno.

HP Virtualization Accelerator Services su nove, unapred definisane konsultantske usluge za planiranje, dizajniranje i implementaciju rešenja za virtuelizaciju. One omogućavaju da se investicija isplati u kraćem roku.

Novi pogled na arhitekturu klijentskih računara

Preduzeća mogu iskoristiti prednosti virtuelizacije klijentskih računara da bi postigla veću pouzdanost, bezbednost i poboljšano upravljanje računarima krajnjih korisnika. Ovo smanjuje troškove upravljanja i pružanja podrške zaposlenima a istovremeno povećava produktivnost.

Novi HP Compaq t5630, t5545, t5540 i t5145 tanki klijenti poseduju HP DuraFinish završnu obradu otpornu na grebanje i obezbeđuju proširene multimedijalne funkcije, poboljšanu razmenu podataka, bolje performanse i unapređenu podršku upravljanju.

HP ProLiant xw460c blejd radna stanica sa blejdom za proširenje grafičkih mogućnosti podržava grafički zahtevnu primenu zahvaljujući najnovijem NVIDIA Quadro FX grafičkom procesoru. Ovo obezbeđuje bezbedniju obradu podataka i lakše upravljanje računskim centrom za primenu u oblasti finansija i trgovine, javnom sektoru, za mehaničku CAD obradu i u pripremi sistema za naftu i benzin.

Poboljšana HP Virtual Desktop Infrastructure (VDI) rešenja uključuju nove usluge za planiranje, brzo pokretanje i implementaciju. Ove usluge određuju specifične VDI potrebe i poslovnu vrednost koju donose, tako da korisnici mogu implementirati prava rešenja. HP je predstavio i novi HP VDI sa Citrix XenDesktopom, dizajniran tako da omogući pokretanje sistema različitih veličina: manjih, početnih implementacija do isporuke desktop okruženja celom preduzeću.

Blejd računari spremni za Citrix i tanki klijenti sertifikovani su za upotrebu u Citrix XenDesktop okruženju. Oni isporučuju jedan-na-jedan računarsko iskustvo koje značajno poboljšava rad zaposlenima kojima je potreban širok raspon aplikacija i bogato grafičko iskustvo.