Nova Ciscova rešenja za mala preduzeća

Kompanija Cisco pokrenula je novu inicijativu za povećanje profitabilnosti svojih partnera u sektoru malih preduzeća i najavila da širi svoju ponudu proizvoda za mala preduzeća pomoću novih tehnologija za mrežnu bezbednost (engl. network security) i saradnju (engl. collaboration).

Kompanija Cisco hoće da ulaže u kapacitete partnera, tehnologije i podršku, kako bi stvorila prednosti za mala preduzeća. U Ciscu smatraju da će ova tri stuba strategije za mala preduzeća pomoći kompanijama sa manje od 100 zaposlenih da steknu prednost u odnosu na konkurenciju i omoguće partnerima da im pomognu u izgradnji profitabilnog i održivog rada malih preduzeća.

U okviru Ciscove ponude za mala preduzeća i unapređenja za sisteme tzv. pametne poslovne komunikacije, predstavljeno je bezbednosno rešenje koje se jednostavno koristi, a staje u jedan proizvod, osmišljeno da štiti mrežu i važne podatke malog preduzeća i omogućavajući zaposlenima da se bezbedno povežu na poslovnu mrežu sa svakog mesta i u svako vreme.

Osim toga, Ciscova profesionalna serija za mala preduzeća sadrži telefone koji podržavaju različite sadržaje, dvostruko bolji kvalitet zvuka nego obični telefoni i rade pomoću tzv. kontrole poziva Cisco Small Business.

Jan Penel, viši potpredsednik tehnološke grupe za mala preduzeća u kompaniji Cisco, rekao je povodom ove nove inicijative da je kompanija Cisco okrenuta pružanju pouzdane tehnologije koja se lako koristi u malim preduzećima, kako bi im pomogla da reše prave poslovne probleme, rade pametnije i brže, i na kraju, da im to pomogne da steknu prednost u odnosu na konkurenciju.

|Search:Find More About Nova Ciscova rešenja za mala preduzeća|

[ad#ad-post1]