SAP® World Tour 08 – nove ideje, strategije, i mogućnosti

 

World Tour 08
– nove ideje, strategije, i mogućnosti

Poslovna konferencija kompanije SAP koja se održava u 50 svetskih gradova, okupila je u našem glavnom gradu 400 vlasnika, direktora i menadžera kompanija iz Srbije i regiona Zapadnog Balkana kojima su najnovije strategije i mogućnosti za unapređenje poslovanja preduzeća u privredama u razvoju prezentovali najbolji SAP stručnjaci iz celog sveta

SAP West Balkans, ćerka firma kompanije SAP AG, najveće firme za proizvodnju poslovnog softvera na svetu, održala je juče SAP® World Tour 08 – poslovni događaj godine koji se tokom 2008. organizuje u više od 50 svetskih gradova, među kojima je i Beograd, kao sedište kompanije SAP za region Zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Albanija).


SAP World Tour okupio je u Beogradu 400 vlasnika, direktora i menadžera preduzeća iz Srbije i Zapadnog Balkana, kojima su najnovije ideje, strategije i mogućnosti za povećanje profitabilnosti, efikasnosti i smanjenje troškova, prezentovali najbolji SAP stručnjaci iz celog sveta, specijalisti za privrede u razvoju. Prikazane su prezentacije, demonstracije rada i mogućnosti SAP poslovnih softvera, kao i interaktivne radionice, sve sa ciljem što boljeg razumevanja mogućnosti koje SAP poslovna rešenja nude preduzećima za ostvarenje konkurentskih prednosti.

U skladu sa stavom kompanije SAP da ne postoji jedinstveno softversko rešenje koje se podjednako kvalitetno može primenjivati u svim industrijskim oblastima, SAP je razvio i usavršio specifična rešenja za više od 25 različitih industrijskih grana na bazi dubokog poznavanja procesa rada u svakoj od njih. Na ovogodišnjoj SAP World Tour konferenciji u Beogradu predstavljena su upravo rešenja za one grane koje su najzastupljenije u srpskoj privredi ili za one koje se ubrzano razvijaju. Zbog toga su za predavače izabrani najveći stručnjaci upravo za industrije koje su specifične za srpsku privredu, kao i stručnjaci za privrede u razvoju.

Između ostalog, na SAP World Tour 08 konferenciji u Beogradu posebna pažnja bila je posvećena sektoru manjih i srednjih preduzeća (MSP) koji se u Srbiji ubrzano razvija. U okviru ovog segmenta, posebna prezentacija i demonstracija rada SAP partnera kompanije S&T Srbija, bila je predviđena za SAP® Business All-in-One poslovno rešenje, koje je od nedavno dostupno u Srbiji u potpuno lokalizovanoj verziji za domaće tržište, a namenjeno je upravo sektoru MSP. Takođe, održane su odvojene sesije posvećene posebnim rešenjima za industrijske oblasti proizvodnje robe široke potrošnje; hemijske industrije; metalurgije i vađenja ruda; inženjeringa, izgradnje i projektovanja; industrije mašina i mašinskih komponenti; trgovine na veliko i malo; javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća, itd.

Posebna sesija na ovogodišnjoj SAP World Tour konferenciji bila je posvećena top menadžmentu. Najvišim rukovodiocima kompanija prezentovane su mogućnosti koje pruža SAP rešenje za postizanje finansijske izvrsnosti u poslovanju, koje se ogleda u unapređenom, bržem i urednijem finansijskom izveštavanju, ubrzanju protoka novca i stvaranju mogućnosti da se zahvaljujući informacijama efikasno izvršava poslovna strategija. Takođe, najvišim rukovodiocima kompanija na ovoj Top menadžment sesiji predstavljeno je i SAP rešenje za unapređenje odnosa s kupcima.

„Jedan od glavnih ciljeva SAP World Tour konferencije jeste da doprinese daljem širenju svesti o značaju primene najboljih IT rešenja u poslovanju kompanija, i to rešenja zasnovanih na iskustvu najbolje svetske prakse – a SAP rešenja su upravo to. Takođe, cilj nam je i širenje znanja o tome koliko masovnija primena SAP poslovnih rešenja, pogotovo u kompanijama ključnim za privredni razvoj, može da doprinese ne samo poboljšanju performansi pojedinačnih preduzeća, već i privrede u celini, a to je poznato iz iskustava koje imamo u praksi. To je ono što je značajno za svaku privredu, a pogotovo za privredu Srbije i zemalja Zapadnog Balkana pred kojima su veliki izazovi koje postavlja oštra konkurencija na globalnom nivou. Zbog toga smo odlučili da na ovogodišnjem SAP World Tour-u prezentujemo rešenja prilagođena za srpsku privredu, namenjena upravo onim industrijskim granama koje su kod nas najzastupljenije ili se ubrzano razvijaju”, rekao je Dragan Španović, generalni direktor kompanije SAP West Balkans uz napomenu da je do sada više od 100 preduzeća u regionu Zapadnog Balkana implementiralo ili počelo proces implementacije SAP rešenja, od čega je više od 70 odsto iz Srbije.

U poslednje četiri godine koliko se organizuje, SAP World Tour je ostvario kontakt s više od 130.000 kupaca, partnera, analitičara i predstavnika medija širom sveta.

Sponzori SAP World Tour 08 – poslovnog događaja godine su SAP partneri, kompanije koje rade na implementaciji SAP rešenja. Dijamantski sponzor je kompanija „S&T Srbija”, koja je jedini SAP zlatni partner za Jugoistočnu Evropu. Zlatni sponzor je kompanija „B4B”, a sponzori su „Siemens IT Solutions” i „KING ICT”. Sponzor specijalnih nagrada je kompanija „HP”.

Detaljni program konferencije možete pronaći na internet stranicama:
O KOMPANIJI
SAP West Balkans d.o.o.

SAP kao brend, vrednosti proizvoda koje obezbeđuje i usluga koje pruža bile su poznate na ovom tržištu i pre nego što je zvanično otvorno predstavništvo u regionu. Prvi SAP klijent iz regiona Zapadnog Balkana registrovan je u 2003. godini i od tada do danas, za unapređenje i rast sopstvenog biznisa, SAP softverska rešenja počelo je da koristi više od 90 kompanija iz regiona zapadnog Balkana.

SAP korporacija, kao jedini vlasnik i osnivač, osnovala je preduzeće SAP West Balkans d.o.o. u junu 2006. godine. Beograd je postao SAP centrala za region Zapadnog Balkana sa zadatkom da pored lokalnog tržišta, pokrije SAP poslovanje i na teritorijama Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije.

Pored prodajne službe i službe marketinga koje su zadužene za plasman SAP poslovnog softvera* i pripadajućih usluga, u okviru SAP West Balkans d.o.o., oformljene su i konsultantske grupe iz oblasti odbrane, osiguranja, javnog sektora, bankarstva, a ono što je od posebnog značaja jeste činjenica da su upravo ove grupe angažovane na projektima širom Evrope. Potencijal i resursi kojima raspolaže Srbija i u ovom pogledu, prepoznati su od strane SAP menadžmenta, tako da je beogradska kancelarija sada zapravo „centrala” ne samo za region Zapadnog Balkana, već i za okolne zemlje.

Od osmoro zaposlenih koliko je SAP u Srbiji imao 2005. godine, kancelarija danas broji više od 50 zaposlenih, od čega su 33 vrsni konsultanti (više informacija na www.sap.com/westbalkans).

SAP

SAP je svetski lider u proizvodnji poslovnog softvera (*), koja nudi aplikacije i usluge koje omogućavaju kompanijama svih veličina u više od 25 industrijskih grana da na najbolji način upravljaju svojim poslovanjem. Sa otprilike 75,000 kupaca (uključujući kupce dobijene pripajanjem kompanije Business Objects) u više od 120 država sveta, kompanija je rangirana na nekoliko svetskih berzi, uključujući Frankfurtsku i Njujoršku berzu, pod simbolom „SAP” (za više informacije posetite www.sap.com).

 
*SAP definiše poslovni softver kao kompanijski resurs koji obuhvata planiranje i povezane aplikacije.