Kompanije BASF i Dow najavljuju podršku novom indeksu patenata

Ludwigshafen, Nemačka i Midland, Mičigen: 22. oktobar , 2009. godine – BASF SE (na Nemačkoj berzi: BAS) i The Dow Hemijska Industrija, dve najveće svetske hemijske kompanije, najavili su danas zajedničku podršku novom indeksu patenata, novoj metodologiji koja meri efikasnost napora uloženih u istraživanja i razvoj (R&D), snage inovacija i na koji način ovi faktori vode konkurentno održivoj prednosti. Nalazi zasnovani na rezultatima iz 2008. godine, svrstavaju BASF na prvo mesto u ukupnom indeksu, dok Dow zauzima prvo mesto u „competitive impact“ segmentu. Ovi rezultati pokazuju da su BASF i DOW među najinovativnijim kompanijama kada je hemijska industrija u pitanju.

Autor novog indeksa patenata je profesor Ernst Holger, sa univerziteta WHU – Otto Beisheim Škole za Upravljanje (www.whu.edu). Novi indeks predstavlja naučno zasnovano sredstvo merenja koje prevazilazi ograničenja postojećih načina analize patenata, nudeći pri tom jednu širu transparentniju i robusniju sliku. U odnosu na druge metodološke tehnike, novi indeks patenta uzima u obzir ukupne globalne portfolije patenata kompanije, ne ograničavajući se isključivo na jednu geografsko područije, niti određeni vremenski interval.

„Imamo veoma važan indikator za održivost inovativne snage, koji posebnu pažnju obraća na kompanije orijentisane na tehnologiju i istraživanje i razvoj“ rekao je Ernst.

Imovinski indeks patenta sastoji se od više komponenti i meri sveukupnu snagu kompanijskog portfolia patenata. Čine ga dva segmenta:

1) Veličina potrfolia (broj aktivnih grupa patenata u svetu)
2) „Competitive Impact“ segment koji je kombinacija relevantnosti tehnologije i zastupljenosti na tržištu. Relevantnost tehnologije odnosi se na prisutnost patenta u drugim patentima, dok se zastupljenost na tržištu odnosi na obim zaštite patenata na globalnom tržištu. Zbog toga, ovaj indeks nudi detaljniji, precizniji i robusniji pregled od postojećih metodologija koje se koriste prilikom utvrđivanja snage inovacije.

“Značajna uloga koju patenti igraju u hemijskoj industriji često je zanemarena, I naše je zadovoljstvo što smo napokon u prilici da imamo metod prilikom poređenja portfolia patenata svetskih kompanija, koji nam pruža još tačnije podatke“, kaže Dr Andreas Krejmer, član Upravnog odbora i Izvršni direktor istarživačkog centra pri BASF SE. „Ovom metodom ne samo da demonstriramo značaj i ukazujemo na korisnost našeg potfolia patenata investitorima, već on ima svoju celishodnost i u internoj proceni strategije patenta tokom vremena“.

|Search:Find More About Kompanije BASF i Dow najavljuju podršku novom indeksu patenata|

[ad#ad-post1]