Oštećena infrastruktura Telekoma Srbije

Telekom Srbija je objavio da je prethodne noći u tri odvojena incidenta u Beogradu, u Žarkovu, na Novom Beogradu i Miljakovcu, došlo do težih havarija na infrastrukturi Telekoma Srbija, zbog čega oko 20.000 građana nije moglo da koristi usluge fiksne ili mobilne telefonije, ili je telefonski saobraćaj bio znatno otežan.

Zbog kvara koji je nastao usled požara u Žarkovu, u prekidu je bilo više od 11.000 linija u tom beogradskom naselju i na Kanarevom brdu. Zahvaljujući brzoj reakciji dežurnih ekipa, uspostavljen je saobraćaj u mobilnoj telefoniji, kao i za najveći deo korisnika fiksne telefonije. Dežurne ekipe intenzivno rade kako bi se nesmetano funkcionisanje saobraćaja obezbedilo i za preostalih 3.500 korisnika fiksne telefonije koji su u prekidu u tom delu grada.