Dodaci za Vista Ultimate

Microsoft je prošle nedelje objavio tri dodatka za Windows Vista Ultimate koji se mogu preuzeti bez ikakve nadoknade i to je prvi put u pet meseci da je ova kompanija osvežila „Ultimate Extras“. Ovi dodaci podrazumevaju igru koja nosi naslov „Tinkers“, Windows audio šemu baziranu na igri kao i novi sadržaj za Dreamscape, video bazirani screensaver.
Međutim, reakcije ovih korisnika na nove sadržaje nisu zadovoljavajuće. Većina onih koje je ove sadržaje preuzela već ih je uklonila sa svojih sistema ili uveliko razmišlja o tome. Microsoft se suočio sa ozbiljnim kritikama za Ultimate Extra pre više od godinu dana, a novim dodacima trebalo je da se ta situacija popravi.

    More inf …