Novi WorldBench radi na svim verzijama Windowsa 7

Istog dana kad se pojavio Windows 7 objavljena je i najnovija (šesta) verzija programa WorldBench, mernog testa za ispitivanje performansi personalnih računara koji je razvio časopis PC World.

WorldBench 6 je novi merni test razvijen za realno testiranje računara koji rade pod operativnim sistemom Windows 7. Iako po izgledu i načinu navigacije podseća na prethodne verzije, u njega su ugrađene brojne dopune koje u pozadini osiguravaju pouzdano testiranje na svim verzijama sistema Windows 7 – 32-bitnim i 64-bitnim, kao i sistema Windows Vista i XP.

Nastavljajući tradiciju iz prethodnih verzija i WorldBench 6 koristi testove na bazi aplikacija kako bi ocenio realne performanse računarskog sistema. Aplikacije su ažurirane i testovi obezbeđuju bolju procenu današnjih računara s velikim količinama memorije i procesorima s više jezgara.

WorldBench 6 koristi sledeće aplikacije:
• Adobe Photoshop CS2
• Autodesk 3ds max 8.0 SP-3
• Firefox 2
• Microsoft Office 2003 with SP-1
• Microsoft Windows Media Encoder 9.0
• Nero 7 Ultra Edition
• Roxio VideoWave Movie Creator 1.5
• WinZip Computing WinZip 10.0

Test je potpuno automatizovan i osigurava da se iste softverske konfiguracije i verzije izvršavaju na svakom računaru. Aplikacije se izvršavaju jedna za drugom i njihovi rezultati se automatski kombinuju i porede sa osnovnim sistemom koji služi kao etalon da bi se dobila konačna ocena. Ukoliko neki test ne prođe, program se sam izvlači iz problema i ponavlja test. Kad se sve aplikacije okončaju formira se izveštaj. WorldBench 6 se posle toga lako uklanja sa sistema i računar se vraća u stanje zatečeno pre testiranja.

Časopis Mikro – PC World Srbija u svojoj ispitnoj laboratoriji koristi ovaj test za ocenjivanje domaćih konfiguracija, kako bi osigurao objektivno poređenje koje je istovremeno uporedivo s rezultatima američkog izdanja.

|Search:Find More About Novi WorldBench radi na svim verzijama Windowsa 7|

[ad#ad-post1]