Apple – Popravka faličnih računara

Istraživanje koje je sprovedeno od strane kompanije Apple pokazalo je da postoji mogućnost da MacBook Pro modeli imaju falične nVidia grafičke procesore, uprkos tome što zvaničnici kompanije nVidia to poriču. Apple navodi da će biti izvršena besplatna popravka MacBook Pro računara kod kojih se utvrdi postojanje neispravnih grafičkih procesora ili ukoliko on otkaže u roku od dve godine od datuma kupovine.
Neki od problema koji se javljaju su skremblovani ili nepostojanje videa iako je računar uključen. Modeli koji su ugroženi su 15’’ i 17’’ MacBook Pro sa nVidia GeForce 8600M GT grafičkim procesorima.
 

  More inf ..