Unapređenje skladišnog sistema

Kompanije koje nisu isključivo fokusirane na skladištenje podataka objavile su neke od najvažnijih novosti na Storage Networking World sajmu koji je održan u Dalasu od 13. do 16. oktobra. Cisco Systems je potvrdio svoju vodeću poziciju kao svetskog dobavljača mrežne infrastrukture, predstavljajući neke od najnovijih i najsveobuhvatnijih kontrolnih softvera za centre podataka.
Cisco je predstavio novu aplikaciju obezbeđujući mrežne mogućnosti za oporavak nakon kraha ali i regulatornu kompatibilnost za svoj Data Center 3.0 paket. Cisco-va Data Center 3.0 arhitektura obezbeđuje osnovu za IT osoblje za kreiranje sigurnih i ekološki bezbednih centara podataka.

 More inf …