Jezgro vredno $1.4 milijarde

Linux Foundation je objavila rezultate istraživanja koji su sprovedeni sa ciljem da se obračuna približna finansijska vrednost Linux platforme. Na osnovu rezultata studije Linux Foundation je zaključila da bi bilo potregno $1.4 milijarde da se iz osnove ponovo razvije čitava platforma.
Linux Foundation je ovu studiju bazirala na metodologiji osmišljenoj od strane David Wheeler-a za sličan projekat koji je odrađen u toku 2002 godine. Wheeler je razvio alat koji koristi Constructive Cost Model (COCOMO) za izvođenje vrednosti softvera na osnovu velikog broj linija koda, prosečne plate kreatora softvera i niza drugih faktora.

  More inf ..