Poreski inspektori u borbi protiv piraterije

Beograd, 13. novembar 2008. – Na zvaničnoj web stranici Ministarstva finansija Republike Srbije pojavili su se novi rezultati provere legalnosti softvera za 2008. godinu. Poreska uprava Republike Srbije saopštila je da je u sklopu svojih redovnih aktivnosti, u periodu od januara do oktobra 2008. godine, proverila 1150 poreskih obveznika, i utvrdila je da 101 firma poseduje piratski softver. Rezultati pokazuju da se ovaj državni mehanizam za smanjenje softverske piraterije konzistentno primenjuje.

Istovremeno, rezultati akcije Tajni kupac ukazuju da postoji pomak u smanjenju piraterije tokom proleća i leta ove godine, i da akcije države na polju smanjenja piraterije, zajedno sa akcijama za podizanje svesti o važnosti zaštite intelektualne svojine, daje rezultate.

„Ovi podaci Poreske uprave ukazuju na pojačane aktivnosti poreskih inspektora na kontroli legalnosti softvera u preduzećima. Smatramo da su ovo adekvatni pravni mehanizmi za borbu protiv softverske piraterije i uvereni smo da će se pozitivni rezultati ovih aktivnosti jasno videti u internacionalnoj studiji o softverskoj pirateriji analitičarske kuće IDC za 2008. godinu“, kaže Dragomir Kojić, pravni predstavnik BSA u Srbiji.

Zakon o posebnim ovlašćenjima u zaštiti prava intelektualne svojine iz 2006. godine tretira softversku pirateriju kao ozbiljan privredni prekršaj, po prirodi prestupa sličan utaji poreza. Stoga je za proveru legalnosti softvera u posedu pravnih lica zadužena Poreska uprava, čiji inspektori od početka 2008. godine efektivno primenjuju ovaj zakon. Kaznene odredbe određene ovim zakonom uključuju novčane kazne visine do 35.000 evra, dok drugi zakoni predviđaju kazne zatvora od 3 do 5 godina, kao i građansko-pravnu zaštitu, odnosno naknadu imovinske štete koja dostiže visinu do trostrukog iznosa uobičajene naknade za licence. Oko stotinak slučajeva iz domena softverske piraterije je već dospelo pred komercijalne sudove Republike Srbije, a uskoro se očekuju i prve presude.

„Efikasna borba protiv softverske piraterije je obaveza svake države, naročito ako ima nameru da razvija specifične, veoma profitabilne privredne oblasti, kao što je informatička industrija. Akcije koje preduzima Poreska uprava Republike Srbije predstavljaju veoma važan korak napred i signal da je država Srbija rešena da se izbori sa problemom piraterije na svim poljima, i tako ispuni zahteve za prijem u važna međunarodna udruženja, ali i stvori prostor za strane investicije i otvaranje novih radnih mesta“, izjavio je Kojić.