Adobe predstavio unapređenu Flash Platformu na MAX-u 2008

San Francisko — 20. novembar 2008. — od 16. do 19. novembra 2008. u San Francisku je održana tradicionalna Adobeova MAX 2008 konferencija za Severnu Ameriku na kojoj je predstavljena budućnost digitalnih iskustava i inovacija za 21. vek, a koje utiču na načine na koje ljudi stvaraju i razmenjuju ideje i informacije kroz mnogobrojne medije.

Adobe Systems Incorporated na konferenciji je najavio daljnje unapređenje platforme Adobe Flash, kompletan sistem integrisanih alata, okvira, klijenata i servera u cilju razvijanja web aplikacija, sadražaja i videa koji se mogu dosledno koristiti uz pomoć operativnih sistema i uređaja. Ove inovacije uključuju tehnološke preglede Adobe Flash Catalyst i sledeće verzije Adobe Flex Buildera, pod radnim nazivom Gumbo i softvere Adobe Flash Media Interactive Server i Adobe Flash Media Streamingserver 3.5.. Kompanija Adobe najavila je takođe dostupnost Adobe AIR 1.5 kao i alfa verzije softvera Adobe Flash Player 10 za 64-bitne Linuks operativne sisteme. Adobe Flash Platforma je tesno povezana sa Adobe Creative Suite 4 porodicom proizvoda, vodećim softverom u industriji dizajna i razvoja, za praktično svaki kreativni rad.

“Adobe Flash tehnologija je omogućila zajednici proizvođača revoluciju u primeni weba i interakcije sa webom. Adobe Flash Platforma nastavlja da se razvija, obezbeđujući sve što je kompanijama potrebno za brzo dizajniranje i razvoj efikasnih biznis aplikacija, interaktivnog web sadržaja i dinamičnog videa koji će dopreti do korisnika širom weba.” – rekao je ovom prilikom Dejvid Vadvani, generalni direktor i potpredsednik Odeljenja Platform Business u kompaniji Adobe.

Brži plasman na tržište na osnovu efikasnog dizajna i razvoja

Nova karakteristika Adobe Flash Platforme je Adobe Flash Catalyst (prethodni radni naziv Thermo), profesionalni alat za interaktivni dizajn za brzo stvaranje interfejs aplikacija i interaktivnog sadržaja bez kodiranja. Flash Catalyst omogućava da rad stvoren u Adobe Creative Suite 4 bude brzo i verno pretvoren u dinamičke komponente kao što su tastatura, scrollbars, polja unosa i drugo. Kompletirani projekti mogu se objaviti direktno u Flash Player ili AIR-u. U kombinaciji sa sledećom verzijom Flex Buildera, Adobe Flash Catalyst omogućava paralelno dizajniranje i razvoj. Radne mogućnosti podržavaju učestali razvoj i omogućavaju kvalitetnije rezultate kao i brži plasman na tržištu. Ogledni primer Adobe Flash Catalyst-a prikazan je posetiocima MAX 2008 konferencije. Očekuje se da će javna beta verzija da bude dostupna na Adobe Labs, početkom 2009. Za više informacija, molimo da posetite www.adobe.com/go/flashcatalyst.

Ogledni primer Flex Builder “Gumbo”, koji je takođe predstavljen posetiocima MAX 2008, proširuje upotrebu Flexa na veći forum proizvođača, pružajući nove razvojne mogućnosti bazirane na podacima za stvaranje bogatih internet aplikacija. Gumbo takođe unapređuje produktivnost projekta na osnovu poboljšanog dizajna i razvoja sa Adobe Flash Catalyst kao i poboljšanja u razvoju svojstava kao što su debugger, profiler i kode editor.Za dalje informacije, molimo vas da posetitie sajt http://labs.adobe.com/technologies/flex/. Novi primer otvorenog izvora Flex okvira je takođe dostupan na www.opensource.adobe.com

81 učešće na svetskom tržištu Online Videa

Novi serveri, Adobe Flash Media Interactive Server I Adobe Flash Media Streamingserver 3.5 uključuju nove opcije dostave medija, kao što su: dinamički streaming; unapređenog H.264 video i High Efficiency AAC (HE-AAC) audio podrška; kao i mogućnost pauziranja i pretraživanja u okviru live streama. Ove inovacije poboljšavaju kvalitet videa koji se prezentira na webu i nude bogatija interaktivna iskustva za korisnike. Nove verzije, koje su prikazane na Adobe MAX North America u San Francisku, unapređuju lidersku poziciju kompanije u bogatim medijima i otvoraju značajne nove mogućnosti za vlasnike sadržaja koji dostavljaju interaktrivne i društvene medije i aplikacije. Prema nezavisnom istraživanju firme comScore, 81 procenat svetskih online video programa se gleda pomoću Adobe Flash tehnologije, što ovaj program čini najboljim formatom za video na webu.

Obezbeđenje konzistetnog iskustva na osnovu operativnih sistema i uređaja
Kompanija Adobe najavila je takođe dostupnost Adobe AIR 1.5, ključne komponente Adobe Flash Platforme, koja omogućava web projektantima stvaranje bogatih internet aplikacija van pretraživača. Na osnovu novih svojstava i poboljšanja u pogledu performanse u cilju stvaranja ekspresivnih AIR aplikacija, Adobe AIR 1.5 objedinjuje otvoreni izvor WebKit HTML engine i sada ubrzava performansu aplikacije sa “SquirrelFish,” novim WebKit JavaScript interpretatorom. Adobe AIR 1.5 takođe uključuje novu, kriptiranu bazu podataka koja ispunjava bezbednosne zahteve preduzeća dok sigurno čuva podatke na kompjuterima korisnika. Osim toga, AIR 1.5 uključuje funkcionalnost predstavljenu u Adobe Flash Player 10, kao što je podrška za standardne filtere I efekte, nativna 3D transformacija i animacija, kao i sveobuhvatan i bogat pregled teksta. Adobe AIR 1.5 je trenutno dostupan i može se besplatno skinuti za Windows i Mac, očekuje se pak da će AIR 1.5 za Linuks biti dostupan pre kraja godine. Za dalje informacije o Adobe AIR, molimo vas da pogledate sajt www.adobe.com/products/air

U cilju dalje potvrde predanosti firme Adobe zajednici Linuxi radi osiguranja kompatibilnosti Flash Playera sa različitim platformama, već je dostupna pripremna Linux verzija 64-bitnog Adobe Flash Player 10 na stranici Adobe Labsa na www.adobe.com/go/linux64player. Ovo omogućava lakše, nativno instaliranje na 64-bitne Linuks sisteme i eliminiše potrebu za 32-bitnom emulacijom.

Takođe, primer Adobe Flash Player 10 za smartphone je demonstriran na MAX 2008, što će otkriti najnovije napretke koji se odnose na projekat Open Screen. Inovacije u vezi Adobe Flash Platforme nalaze se u samoj osnovi projekta Open Screen, koja predstavlja industrijsku inicijativu dostavljanja bogatih multi-screen iskustava sazdanih na konzistetnom runtime okruženju za otvoreno pretraživanje weba i samostalne aplikacije na personalnim kompjuterima, mobilnim uređajima i elektronskoj opremi potrošača. Više informacija o Projektu Open Screen dostupno je na sajtu www.openscreesproject.org.

Adobe Flash Platforma je de facto standard za dostavu revolucionarnih aplikacija, sadržaja i videa na webu. Adobe Flash Player nalazi se na preko 98 procenata priključenih kompjutera i dostavlja 81 procenat web videa širom sveta, obezbeđujući konzistetnu prezentaciju sadržaja i videa u formatu koji korinik želi. Za više informacija o Adobe Flash Platformi, molimo vas da posetite www.adobe.com/flashplatform.

Adobeova MAX 2008 konferencija za Europu biće u Milanu od 1. do 4. decembra 2008 godine. Za više informacija o konferenciji nalazi se na www.max.adobe.com/eu