Kompanija IM Flash Technologies proizvodi 34-nanometarske memorije

Kompanija IM Flash Technologies, koja je u zajedničkom vlasništvu Intela i kompanije Micron Technology, saopštila je da počinje sa proizvodnjom NAND fleš memorija upotrebom 34-nanometarskog tehnološkog procesa.

NAND fleš memorije se prvenstveno koriste za čuvanje multimedijskih datoteka, ali i drugih podataka, u elektronskim uređajima široke potrošnje, kao što su plejeri ili pametni mobilni telefoni. Očekuje se da će do kraja ove godine 50 posto memorijskih čipova proizvedenih u pogonu kompanije IM Flash Technologies, u Lehiju u američkoj državi Juta, biti izrađeno pomoću 34-nanometarske tehnologije.

Podsećanja radi, nanometar je milioniti deo milimetra, a tehnologija proizvodnje čipova se \”meri\” veličinom najmanjeg elementa na čipu. Naprednija tehnologija (označena manjom brojčanom oznakom) omogućava manje elemente na čipu, a samim tim i manje čipove. Dalje, to znači više čipova na jednoj podlozi, tako da je proizvodna cena pojedinačnog čipa niža. Osim cene, manji elementi čipa najčešće donose i manju potrošnju energije i bolje preformanse.

Proizvođači čipova kao što su kompanije Taiwan Semiconductor Manufactoring (TSMC) i Intel, trenutno proizvode čipove pomoću 40- nanometarske i 45-nanometarske tehnologije.

Kompanija IM Flash proizvodi NAND čipove veličine nokta i kapaciteta 32GB sa silicijumskih podloga prečnika 300 milimetara, koristeći 34-nanometarsku tehnologiju. Ti čipovi će biti upotrebljeni za proizvodnju čvrstih diskova zasnovanih na fleš memoriji (solid state disk, SSD) ili memorijskih kartica namenjenih digitalnim fotoaparatima, kamerama i muzičkim plejerima (na jednom 32- gigabitnom čipu može da se čuva do 2000 digitalnih fotografija visoke rezolucije ili 1000 pesama u MP3 formatu). Radi se o višećelijskim čipovima koji su dugotrajniji od jednoćelijskih – sadržaj koji se na njima čuva može se više puta upisati ili obrisati, nego što je to slučaj kod jednoćelijskih memorijskih čipova.

Najveći proizvođač NAND čipova na svetu, kompanija Samsung Electronics, trenutno reorganizuje svoje proizvodne pogone i uvodi 42-nanometarski tehnološki proizvodni proces, a planira da sledeće godine počne sa upotrebom 30-nanometarske tehnologije. Kompanija je prošle godine prikazala prototip 64-gigabajtnog višećelijskog NAND čipa, proizvedenog 30-nanometarskom tehnologijom.