SAP ujednačava interfejs svojih aplikacija

U sledećih nekoliko tromesečja SAP će svoje poslovne aplikacije opremiti ujednačenim interfejsom kako bi olakšao uvođenje svog softvera, izjavio je izvršni kodirektor kompanije Leo Apoteker. „Sledeća verzija našeg poslovnog paketa Business Suite imaće harmoničan izgled“, rekao je Apoteker na skupu korisnika i analitičara koji je SAP organizovao u petak 21. novembra u svojim prostorijama u Njujorku na temu\”Zašto ima smisla ulagati u IT u ekonomski teškim vremenima“.

SAP je verziju „ujednačenog interfejsa“ sličnu postojećem interfejsu svog modula za upravljanje odnosima s klijentima (Customer Relationship Management, CRM), dostavio na ispitivanje probranom krugu klijenata. Apoteker je najavio da će generalno dostupna verzija biti spremna kroz nekoliko tromesečja.

Uvođenje ujednačenog interfejsa je deo nastojanja kompanije da strateški osmišljenim paketom unapređenja (Enhancement Pack) obuhvati kompletnu svitu svojih poslovnih aplikacija. Isporučivanjem paketa unapređenja SAP nastoji da napusti praksu velikih periodičnih unapređenja tako što će nove funkcionalnosti dodavati u manjim porcijama, inkrementalno.

Početkom novebra SAP je objavio četvrti paket unapređenja za svoje osnovne ERP aplikacije. Sledeća izdanja drugih aplikacija iz svoje poslovne softverske svite, uključujući aplikacije za upravljanje lancima snabdevanja, upravljanje životnim ciklusom proizvoda i upravljanje odnosima sa snabdevačima, ponudiće korisnicima novi ujednačeni interfejs i mogućnost nadogradnje pomoću paketa unapređenja.

„Kad se pojavi nova verzija naše poslovne svite, nestaće velike nadogradnje“, izjavio je Apoteker.

Na sastanku se inače najviše raspravljalo o tome može li softver da obezbedi stratešku prednost u vreme kad ga skoro sve ključne kompanije koriste u svom svakodnevnom poslovanju. Učesnici su se na kraju složili s ocenom da se kompanije koje koriste IT mogu razlikovati čak i kada koriste istu softversku platformu. Jedan od njih objasnio je to ovako: „Ako dvojici pronalazača omogućite pristup dvema identičnim fabrikama hoće li oni svoje ideje realizovati na isti način? Naravno da neće. Različite poslovne ideje oslonjene na istu infrastrukturu stvoriće razliku.“