Budućnost Interneta predstavlja video sadržaj

Na nedavno održanoj konferenciji Cisco Expo 2008 u Beogradu, u centru pažnje bile su teme o video i mrežnoj saradnji. Među učesnicima konferencije sprovedeno je istraživanje o korišćenju video sadržaja na Internetu.

Prema rezultatima istraživanja, samo u toku 2007. godine broj video sadržaja na Internetu povećao se za 60 do 70 posto, a predviđa se da će do 2012. godine 90 posto sadržaja na Internetu biti video materijali.

Rezultati ovog istraživanja pokazuju da je najčešće posećivana video lokacija na Internetu popularni YouTube (54,3 posto), kao i da preko trećine ispitanika dnevno gleda video sadržaje na Internetu. Od najzanimljivijih sadržaja, navode se muzički spotovi sa 41,3 posto, vesti sa 23,9 i filmovi sa 16,3 procenata. Međutim, samo 10 posto ispitanika je postavilo svoje video sadržaje na web.

Više od polovine ispitanika (54,3 posto) izjavilo je da u budućnosti planira da koristi video preko Interneta kako bi se povezali sa prijateljima i kolegama, a čak 21,7 posto planira instaliranje web kamera za nadgledanje svojih kuća ili stanova.