HP predstavlja novu familiju sistema diskova po cenama Entry-level sistema

BEOGRAD, 6. februar 2008. – HP
predstavlja novu familiju entry-level sistema diskova koji omogućavaju
korisnicima efikasniji način centralizovanog skladištenja podataka a da
na taj način snize troškove, povećaju efikasnost rada administrativnog
osoblja i smanje prekide u radu preduzeća.

Familija proizvoda
HP StorageWorks 2000 Modular Smart Array (MSA2000) sastoji se od
sistema diskova koji koriste Fibre Channel i iSCSI veze i čine visoko
dostupne SAN sisteme kreirane za virtualizovana serverska okruženja.

Ovi
sistemi bi svojim kvalitetom zadovoljili i velike poslovne sisteme, a
napravljeni su tako da ih vrlo lako mogu upotrebljavati mala i srednja
preduzeća. Ipak, i velika preduzeća mogu upotrebiti MSA2000 familiju
uređaja kao idealno rešenje za primenu na udaljenim lokacijama.

Tržište eksternih jeftinih skladišnih uređaja iznosilo je, prema
analitičarima, 2,8 milijardi dolara u 2006. godini, a sa 21% učešća u
ovom segmentu HP je tržišni lider u 2007. godini.

“HP-ova
tržišna snaga i iskustvo u oblasti entry-level SAN sistema omogućava
kompaniji da isporuči efikasna rešenja koja obezbeđuju visok nivo
dostupnosti podataka i skalabilnosti skladišnog prostora”, rekao je
John Webster, glavi IT savetnik u kompaniji Illuminata Inc. “Kod
klijenata kojima je potreban manji storidž primetan je rast zahteva za
funkcijama koje omogućavaju rad sa važnim podacima i aplikacijama, kao
i pokretanjem virtuelnih servera.”

MSA2000 sistemi diskova
lako se puštaju u rad u okruženjima sa fizičkim i virtuelnim serverima
obezbeđujući dostupnu i automatizovanu infrastrukturu.

Modularni
sistemi podržavaju i širok raspon aplikacija, uključujući VMware
softver za virtuelizaciju. Sistemi MSA2000 omogućavaju korisnicima da
povećaju iskorišćenost diskova upotrebom bilo koje kombinacije SAS ili
SATA diskova radi idealnog odnosa cene, pouzdanosti i performansi kao
podrške poslovanju.

Nove mogućnosti koje odlikuju MSA2000
sisteme povećavaju vreme besprekidnog rada aplikacija što obezbeđuje
veću dostupnost informacionih sistema poslovanju preduzeća. U te
mogućnosti ubrajaju se dvojno napajanje, mogućnost ugradnje dualnog
kontrolera, kao i redundantni hardver sa automatskim prebacivanjem u
slučaju kvara.

Da bi se dodatno smanjio rizik od prekida rada,
MSA2000 familiji uređaja moguće je dodati softver za upravljanje
funkcijom snimanja i kloniranja (snap and clone). Ovom funkcijom se
podaci mogu lako iskopirati čime se oni štite, a proces pravljenja
rezervnih kopija i oporavka podataka znatno pojednostavljuje.
Ta,
pouzdanija, zaštita podataka sadrži i stalnu keš memoriju kojoj nisu
potrebne rezervne baterije čime se smanjuje potreba za brigom o
potencijalno opasnim materijama.

MSA2000 sistemi diskova sa
iSCSI i Fibre Channel sistemima za povezivanje daju prednost HP
BladeSystem rešenjima, a sadrže i ugrađeni softver za upravljanje kojim
se skladišni prostor pokreće i konfiguriše bez upotrebe dodatnog
hardvera ili softvera. Ovo rešenje omogućava korisnicima HP BladeSystem
rešenja da MSA2000 lako ugrade u postojeće okruženje i sve svoje
servere konfigurišu istovremeno.

Fleksibilna i modularna priroda
HP StorageWorks rešenja olakšava dodavanje usluga MSA2000 familiji
proizvoda pomoću HP ProLiant skladišnih servera ili HP StorageWorks EFS
Clustered Gateway rešenja.

Zahvaljujući upotrebi prednosti
poznate ProLiant konfiguracije servera i alata za upravljanje, potrebna
je minimalna dodatna obuka IT menadžera, a administracija sistema je
pojednostavljena.
“Naši modularni storage sistemi savršeni su za
korisnike koji imaju ograničen budžet za informacione tehnologije, a
treba im lako nadogradivo rešenje za okruženja u kojem se skladišni
prostor deli”, rekao je Goran Milošević, predstavnik grupe za Storage u
HP-u. “Korisnici dobijaju prednost konsolidacije svog skladišnog
prostora i mogu iskoristiti funkcije poput snimanja i kloniranja da bi
zaštitili svoje podatke i dali dodatnu vrednost svom poslovanju.”

Kapacitet
MSA2000 sistema diskova može se proširiti do 36 terabajta, a za
povezivanje se mogu koristiti 4Gb Fibre Channel (model MSA2000fc) ili 1
Gb iSCSI (MSA2000i) tehnologije. Sistemi mogu koristiti do 48 SAS ili
SATA diskova za optimalnu kombinaciju performansi, cene i energetske
efikasnosti.

Cene i dostupnost

Cela familija HP StorageWorks 2000 Modular Smart Array se očekuje tokom marta.

Očekivana price list cena je €3.395. Više informacija o MSA2000 familiji potražite na adresi www.hp.com/go/msa2000