Picasa 3.1 Build 70.71

Picasa je program koji vam omogucava da sredjujete, obradjujete i razmenjujete vase slike.
Program se može besplatno preuzeti i koristiti.