Google Chrome 1.0.154.36 Final

Google Chrome, web browser kompanije Google. Browser se može besplatno preuzeti i koristiti.