Druga konferencija o bezbednosti informacionih sistema

U Beogradu, 24. maja 2010.

Fakultet informacionih tehnologija, u sastavu Univerziteta METROPOLITAN u Beogradu, po drugi put ove godine organizuje Konferenciju “forum BISEC 2010”, ovoga puta sa Matematičkim institutom Srpske akademije nauka i umetnosti. Konferencija „forum BISEC 2010” održaće se 25. maja 2010. u zgradi Narodne banke Srbije, Nemanjina 17.

Ove godine Konferenciju „forum BISEC 2010“ podržava Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, pa deo konferencije ima i deo naučnostručnog karaktera, gde će biti predstavljeni najbolji radovi iz ove oblasti.  U radu konferencije učestvuje Odeljenje za visoko-tehnološki kriminal Republičkog javnog tužilaštva, Odeljenje za visoko-tehnološki kriminal MUP-a Srbije, a Narodna banka Srbije je partner kao i prošle godine.

Tema konferencije “forum BISEC 2010” je bezbednost informacionih sistema i računarskih mreža, a posebne teme ove godine su i digitalna foreznika, visoko tehnološki kriminal, kriptologija, standardi i procedure, rešenja u primeni i praktična iskustva, i druge teme vezane za bezbednost informacionih sistema.

Neke od atraktivnih tema koje su privukle IT stručnjake iz sektora bankarskog poslovanja su:

–   Procedure i standardi koji se primenjuju danas: ISO 27000 / COBIT / ITIL;

–     Visoko tehnološki kriminal i odbrana (u Sjedinjenim Američkim Državama i kod nas);

–     Digitalna foreznika

–     Kriptologija

–     Bezbednost i upravljanje informacijama u bankarskom i finansijskom sektoru:

–     Rešenja za sigurnu IT infrastrukturu u bankama i finansijskim organizacijama, l

–     Najnovije tehnologije za bezbedno organizovanje, rukovanje i upravljanje podacima;

–     Alati koji se mogu primenjivati interno i eksterno.

Konferencija “forum BISEC” privlači iz godine u godinu sve veću pažnju, što opravdava i organizovanje master studijskog programa “Bezbednost informacija” na Univerzitetu METROPOLITAN, koji je otvoren prošle godine. Adekvatno obrazovanje u ovoj oblasti, osijm što mora biti realizovano u savremenim tehničkim uslovima, podrazumeva i znanje primenjivo u bankama i finansijskim institudijama danas, prema standardima prakse u svetu. To je razlog organizovanja ove konferencije, koja treba da doprinese kvalitetu obrazovanja u oblasti bezbednosti informacionih sistema kod nas.