Kompanija Smart d.o.o. obnavlja Microsoft Learning kompetenciju u Gold statusu

U okviru programa obnavljanja Microsoft Partnerskih kompetencija na godišnjem nivou, što je za kompaniju Smart d.o.o. iz Novog Sada zakazano za 15. februar 2011. godine, Smart će biti prva kompanija koja će obnoviti Learning kompetenciju u najvišem Gold statusu. Sa ovom Gold Learning kompetencijom, kompanija Smart d.o.o. će biti jedina sertifikovana kompanija u Vojvodini za ovu kompetenciju.

Prema Microsoft pravilima, ovogodišnje obnavljanje i dodeljivanje kompetencija partnerima će biti strožije i zahtevnije u odnosu na prethodne godine. Sada se kompetencije mogu obnoviti u Gold ili Silver statusu što će razlikovati Microsoft partnere po kvalitetu pružene usluge. Da bi obnovili Microsoft Learning kompetenciju u Gold statusu, kompanija treba da zapošljava minimum 4 MCT-ja, da stekne određen broj bodova tj. KPI-ja specifičnih za Learning kompetenciju u okviru kojih se mere tri indikatora (contribution, consumption and quality), da zapošljava jednu osobu koja je položila Microsoft Licensing overview assessment i dve osobe koje su položile ispit za Learning competency sales assessment, da poseduje pet klijentskih referenci kao i da zadovolji određeni kvalitet zvaničnih Microsoft treninga koji se meri putem MTM (Metrics that Matter) anketa, i da plate adekvatnu članarinu za Gold Learning kompetenciju.

Partneri sa Gold kompetencijama predstavljaju kompanije koje demonstriraju najviše i najkonzistentnije znanje i sposobnosti u radu sa specifičnim Microsoft poslovnim rešenjima.

U 2011. godini, kompanija Smart d.o.o. će kao Microsoft Gold Partner sa Gold Learning kompetencijom pružati provereno visok kvalitet usluge na polju Microsoft specijalističke edukacije u savremeno opremljenim učionicama po Level VI Microsoft standardu i originalnom Microsoft literaturom (MOC).