FlexNetwork arhitekturom HP priprema organizacije za budućnost

BEOGRAD, 9. maj 2011. – HP predstavlja HP FlexNetwork arhitekturu, jedinu arhitekturu koja omogućava objedinjavanje mreža, namenjenu korisnicima koji žele da iskoriste mogućnosti multimedijskih sadržaja, virtuelizacije, mobilnog pristupa i cloud computinga u svojim računskim centrima, kampusima i ograncima.

Nova arhitektura povećava fleksibilnost IT infrastrukture tako što omogućava korisnicima da rešenja pokreću primenom modularnih blokova i otvorenih standarda, da bi se fokusirali na poslovne inovacije i izbegli vezivanje za jednog proizvođača.

Ova arhitektura objedinjuje mreže u računskim centrima, kampusima i ograncima radi garancije konzistentnosti, zaštite i performansi. U vezanom saopštenju, HP predstavlja i niz novih rešenja zasnovanih na HP FlexNetwork arhitekturi.

Kao osnovna komponenta HP-ove konvergentne infrastrukture, HP FlexNetwork arhitektura objedinjuje mrežne silose obezbeđujući da se protokoli na isti način implementiraju u svim mrežnim uređajima, u celoj organizaciji. Rezultat toga je da HP FlexNetwork arhitektura poboljšava performanse i agilnost, a istovremeno priprema mreže za multimedijske, mobilne i cloud aplikacije.

Vlasnička rešenja vezana za jednog proizvođača, kao što je kompanija Cisco, zaključavaju korisnike i povećavaju troškove i kompleksnost, zato što se na svakoj tački mreže koristi drugačija arhitektura. Nedostatak konvergentnosti i veća kompleksnost otežavaju pokretanje novih aplikacija i usluga.(1)

HP FlexNetwork arhitektura konvergencijom i pojednostavljivanjem transformiše zastarele mreže radi postizanja inovativnosti, brzine i performansi. Novi nivo fleksibilnosti koji donosi HP FlexNetwork arhitektura omogućava korisnicima da se fokusiraju na pripremanje njihovih organizacija za buduće zahteve.

„Da bi osigurale uspeh i stekle kompetitivnu prednost, organizacije moraju da prebace resurse sa kompleksnih zastarelih mreža i usmere ih ka inovacijama“, rekao je Marius Haas, viši potpredsednik i generalni direktor, Networking, HP. „Kroz HP FlexNetwork arhitekturu isporučujemo standardizovano rešenje koje našim korisnicima omogućava da unaprede postojeće investicije u mrežu, da smanje ukupnu cenu vlasništva i pripreme svoju organizaciju da prihvati budućnost.“

FlexNetwork arhitektura

HP FlexNetwork arhitektura objedinjuje mrežu primenom tri modularna bloka koje povezuje zajednički sloj za upravljanje.
FlexFabric – pojednostavljuje infrastrukturu računskog centra primenom konvergentnih mrežnih, računskih i storidž resursa širom virtuelnih i fizičkih okruženja, što je u skladu s potrebama hibridnih cloud computing modela.
FlexCampus – poboljšava performanse, smanjuje latentnost i povećava zaštitu prilikom pristupa multimedijskim sadržajima u objedinjenim žičnim i bežičnim mrežama.
FlexBranch – proširuje i pojednostavljuje mrežu i zaštitu integrisanjem najboljih tehnologija za pružanje usluga.
FlexManagement – eliminiše kompleksnost upotrebe više sistema za upravljanje korišćenjem jednog rešenja za upravljanje celom HP FlexNetwork arhitekturom.

HP FlexNetwork arhitektura je otvorena, usklađena sa standardima i za kreiranje koristi modularne blokove. Pored toga, lako se prilagođava lokacijama različitih veličina, od udaljenog ogranka do glavnog računskog centra, i koristi vodeći sistem za detekciju ranjivosti koji automatski kreira standardne bezbednosne polise i konzistentno ih primenjuje u virtuelnom i fizičkom okruženju.

Prelazak na HP FlexNetwork arhitekturu

HP-ova ponuda tehnoloških usluga može pomoći korisnicima da migriraju sa zastarelih, vlasničkih mreža na HP-ovu FlexNetwork arhitekturu. HP pruža usluge za prelazak sa vlasničkih mrežnih protokola, kao što je Ciscov EIGRP, na standardne protokole za rutiranje: OSPF v2 i v3.

Pored toga, dostupne su i nove mrežne usluge namenjene ključnim poslovnim inicijativama, kao što su video kolaboracija, zaštita mreže i FlexManagement usluge. HP nudi i kompletan paket usluga vezanih za životni ciklus za svaki od modularnih blokova radi podrške planiranju, projektovanju, implementaciji i upravljanju poslovnim mrežama.

Više informacija o HP FlexNetwork arhitekturi potražite od HP-ovih predstavnika i partnera. Više informacija o HP-ovim mrežnim rešenjima možete naći na adresi www.hp.com/networking.

HP-ova konvergentna infrastruktura je ključna komponenta Instant-On preduzeća. U svetu koji je neprekidno povezan, Instant-On preduzeće ugrađuje tehnologiju u sve što organizacije rade da bi korisnicima, zaposlenima, partnerima i građanima trenutno pružilo usluge koje su im potrebne.

HP-ov događaj za korisnike, HP DISCOVER, održava se od 6. do 10. juna u Las Vegasu, i od 29. novembra do 1. decembra u Beču. Na ovom događaju biće prikazano kako organizacije mogu pokrenuti promene da bi postale Instant-On preduzeća.

O kompaniji HP

Kompanija HP kreira nove mogućnosti da tehnologija ostvari značajan uticaj na ljude, preduzeća, vlade i društvo. HP je najveća svetska tehnološka kompanija sa portfolijom koji obuhvata proizvode i rešenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu, koji rešava probleme korisnika. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi) posetite www.hp.com.
Na osnovu HP-ovog internog testiranja.

Ovo saopštenje za medije sadrži izjave koje se odnose na budućnost i samim tim uključuju rizike, nesigurnosti i pretpostavke. Ukoliko se one realizuju ili pokažu netačnim, mogu da dovedu do neusaglašenosti između objavljenih rezultata i onih materijalnih koje je dobila kompanija HP sa svojim saradnicima. Sve tvrdnje koje nisu istorijske činjenice, mogu se smatrati predviđanjima, uključujući, ali ne primenjujući na izjave o planovima, strategijama i ciljevima uprave o budućim operacijama; svaka izjava koja se tiče očekivanog razvoja, održavanja ili deljenja tržišta koja se odnosi na proizvode i usluge; očekivani operativni i finansijski rezltati; svaka izjava koja označava očekivanje ili uverenje; i svaka izjava data na osnovu pretpostavke podleže svemu gore navedenom. Rizik, promenljivost i pretpostavke podrazumevaju dostizanje očekivanih rezultata kao i drugih vrsta rizika opisanih u HP-ovom izveštaju na obrascu 10-K za fiskalnu godinu završenu 31. oktobra 2010. godine i drugim podnescima Securities and Exchange komisiji. HP nema obavezu i ne namerava da ažurira ovakva predviđanja.

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.