HP novom tehnologijom za udruživanje skladišta učvršćuje lidersku poziciju na polju konvergentnih storidža

BEOGRAD, 23. avgust 2011. – HP je danas predstavio novi HP Peer Motion softverom za udruživanje skladišta, što korisnicima omogućava da neprimetno premeštaju prostor dodeljen aplikacijama između virtuelnih i cloud computing okruženja čime je proširio svoju ponudu u portfoliju konvergentnih storidža.

HP je predstavio i nove HP P10000 3PAR storidž sisteme s moćnim funkcijama za data centre primenljive i za privatne i za javne cloud sisteme, koji radi po modelu IT- as-a-Service. Nove funkcije omogućavaju konsoliduje konsolidaciju pristupa na nivou workload-a za različite tipove upotrebe I različite tipove korisnika, primenu naprednije thin tehnologije za efikasno korišćenje raspoloživog kapaciteta i sprovode automatski loadbalancing radi postizanja agilnosti celog sistema.

IDC očekuje da će do 2012. godine 85 odsto novih aplikacija biti posebno projektovano za pristup kroz cloud sisteme.(1) Ključni zahtev nove generacije virtuelnih i cloud aplikacija jeste povezivanje više storidž sistema radi kreiranja jednog entiteta koji poboljšava agilnost organizacije. Tehnologija nazvana udruživanje storidž sistema omogućava eliminisanje dodatnog sloja u vidu virtuelnih uređaja, koji su do sad bili neophodni, a na osnovu toga se smanjuju i fiksni troškovi održavanja, kao i rizici vezani za garantovani nivo usluga u arhitekturi data centra.

 

„Zastareli storidž sistemi, projektovani pre 20 godina, nikad nisu bili predviđeni za rad u dinamičnom IT-as-a-Service svetu, što njihove korisnike primorava da koriste skupe i neefikasne pristupe virtuelizaciji“, rekao je Chris Johnson, potpredsednik HP Storage za EMEA region. „Pravo peer bazirano udruživanje storidž sistema u  HP Converged Storage sistemu može da se izbori s podrazumevanom nepredvidljivošću neprestano aktivnih sistema s više korisnika, dok zauzdava fiksne troškove, upravlja dodatnim preopterećenjima sistema i smanjuje rizik.“

Spremnost za bavljenje nepredvidljivim zahtevima

Novi HP Peer Motion softver, dostupan za HP LeftHand i 3PAR storidž sisteme, predstavlja prvo rešenje za peet-to-peer udruživanje storidž sistema koje obuhvata sve od virtuelnog SAN uređaja, do storidž sistema srednje i više klase. HP 3PAR i HP LeftHand Peer Motion softver omogućava korisnicima da:

 • obezbeđuju konstatntan nivo dostupnosti svih sistema I preraspodelu opterećenja bez prekida rada u sklopu reakcije na nepredvidljivo okruženje sa uravnotežavanjem udruženog opeterećenja
 • ubrzaju povraćaj investicije uz udruženi Thin Provisioning koji na transparentan način premešta podatke na sisteme s raspoloživim kapacitetom i tako smanjuje potrebnu za nabavkom novog kapciteta,
 • poboljšaju produktivnost premeštanjem podataka sa starih na nove sisteme bez prekidanja rada, primenom rešenja za upravljanje udruženim storidž sistemom koje eliminiše prekide u radu tokom aktivnosti podešavanja storidža.

 

„Naše istraživanje pokazuje ono u šta direktori IT odeljenja širom sveta već sumnjaju. Postojeći pristup storidžu kod data centara sledeće generacije neće doneti željene rezultate“, rekao je Steve Duplessie, osnivač i viši analitičar u Enterprise Strategy Group, kompaniji koja se bavi IT analizom i poslovnom strategijom. „Nova HP 3PAR platforma nalazi se na ili blizu vrha liste otvorenih sistema po svakom kriterijumu koji smo mogli da smislimo za Tier 1 storidže u novom modelu data centra.“

 

Pojednostavljeno upravljanje bez žrtvovanja performansi

Manje od godinu dana nakon HP-ove akvizicije kompanije 3PAR, predstavljen je HP P10000 3PAR storidž sistem sa dva nova modela: V400 i V800 (HP 3PAR V-Class). HP 3PAR V-Class je moćan mission-critical storidž sistem koji istovremeno podržava mešovita, nepredvidljiva i opterećenja s više korisnika na jednom sistemu snažnih performansi. Ovu jedinstvenu mogućnost pokreće HP 3PAR GenASIC koji pojednostavljuje upravljanje tako što:

 • konsoliduje nepredvidljiva opterećenja, poput finansijskih transakcija i pokretanja virtuelnih aplikacija, bez potrebe za ručnim razdvajanjem raznorodnih poslova na različite storidž resurse ili sisteme,
 • u odnosu na ranije 3PAR sisteme obezbeđuje 1,5 puta bolje performanse portova i diskova, kao i do 3 puta bolje performanse sekvencijalnih poslova kao što je analiza podataka,(2)
 • na klik obavlja autonomno uravnotežavanje opterećenja svih poslova na jednom sistemu nakon dodavanja novih resursa, što povećava dostupnost performansi i nivoa usluga na svim diskovima u sistemu.

Efikasno zadovoljavanje potreba eksplozivnog rasta podataka

Oni koji koriste storidž sisteme drugih proizvođača obično ostvaruju iskorišćenost od 10 do 20 odsto.(3) HP 3PAR V-Class sistemi eliminišu kupovinu nepotrebnih diskova tako što u potpunosti koriste dostupan kapacit uz:

 • tri puta veću propusnu moć za konverziju iz fat u thin opsege, što korisnicima omogućava da brže prebacuju svoje podatke na efikasnije thin opsege i tako ostvare bolju iskorišćenost kapaciteta,(3)
 • identifikaciju i preuzimanje neiskorišćenog prostora u granularnim koracima dok aplikacija upisuje i briše podatke primenom novog nano reclamation engine-a,
 • udaljenu replikaciju podataka koja detektuje i eliminiše neiskorišćen prostor na tradicionalnim opsezima, što smanjuje potrebe za mrežnim i udaljenim resursima.

HP 3PAR V-Class tehnologija nalazi se u osnovi novih HP VirtualSystem i HP CloudSystemrešenja koja obuhvataju hardver, softver i usluge radi brzog pokretanja i kreiranja jednostavnog puta ka otvorenim, hibridnim cloud sistemima.

Cene i dostupnost(4)

HP VirtualSystem i HP CloudSystem rešenja s HP 3PAR V-Class storidž sistemom biće dostupna kasnije ove godine. HP P10000 3PAR storidž sistem biće dostupan širom sveta od 29. avgusta, a početna cena u EMEA regionu iznosi 200 hiljada evra. Korisnici s postojećim ugovorima za podršku HP 3PAR F-Class i T-Class storidž sistemima, mogu nadograditi svoja operativna okruženja bez dodatnih izdataka i tako iskoristiti prednost novih softverskih mogućnosti, uključujući HP 3PAR Peer Motion.

Više informacija o HP 3PAR sistemima dostupno je na adresi www.hp.com/go/p4000www.hp.com/go/path2cloud.

HP-ov najbitniji događaj za korisnike, HP DISCOVER, biće održan od 29. novembra do 1. decembra u Beču. Na njemu će biti prikazano kako se organizacije mogu započeti tranziciju ka InstantOn preduzeću.

O kompaniji HP

Kompanija HP kreira nove mogućnosti da tehnologija ostvari značajan uticaj na ljude, preduzeća, vlade i društvo. HP je najveća svetska tehnološka kompanija sa portfolijom koji obuhvata proizvode i rešenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu, koji rešava probleme korisnika. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi) posetitewww.hp.com.

 1. „Five Steps to Successful Integrated Cloud Management“, IDC-ov izveštaj uz HP sponzorstvo, IDC No. 228116, maj 2011.
 2. Interno HP-ovo poređenje novih 3PAR sistema i prethodnih generacija.
 3. Na osnovu dokumentovanih iskustava i poslovnih rezultata korisničkih instalacija.
 4. Očekivane cene. Krajnje cene se mogu razlikovati.

Ovo saopštenje za medije sadrži izjave koje se odnose na budućnost i samim tim uključuju rizike, nesigurnosti i pretpostavke. Ukoliko se one realizuju ili pokažu netačnim, mogu da dovedu do neusaglašenosti između objavljenih rezultata i onih materijalnih koje je dobila kompanija HP sa svojim saradnicima. Sve tvrdnje koje nisu istorijske činjenice, mogu se smatrati predviđanjima, uključujući, ali ne primenjujući na izjave o planovima, strategijama i ciljevima uprave o budućim operacijama; svaka izjava koja se tiče očekivanog razvoja, održavanja ili deljenja tržišta koja se odnosi na proizvode i usluge; očekivani operativni i finansijski rezltati; svaka izjava koja označava očekivanje ili uverenje; i svaka izjava data na osnovu pretpostavke podleže svemu gore navedenom. Rizik, promenljivost i pretpostavke podrazumevaju dostizanje očekivanih rezultata kao i drugih vrsta rizika opisanih u HP-ovom izveštaju na obrascu 10-K za fiskalnu godinu završenu 31. oktobra 2010. godine i drugim podnescima Securities and Exchange komisiji. HP nema obavezu i ne namerava da ažurira ovakva predviđanja.

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

newsmaster