RNIDS: Predstavljeno novo ćiriličкo pismo za digitalnu upotrebu – Areal RNIDS

RNIDS

Areal RNIDS, novo ćiriličko pismo koje se sastoji od četiri fonta, a čiju je izraduomogućila Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“(RNIDS) u saradnji sa udruženjem Tipometar, predstavljeno je danas u „Azbuci“, uokviru zdanja Doma Vukove zadužbine. Autorka fontova je profesorka Fakultetaprimenjenih umetnosti Olivera Stojadinović, a fontove je moguće besplatno preuzetisa sajta RNIDS-a.

U uvodnom obraćanju, Predrag Milićević, rukovodilac Sektora marketinga ikomunikacija RNIDS-a, naglasio je da je ovo pismo pogodno za upotrebu i u štampi ina vebu, iako je rađeno prevashodno imajući u vidu upotrebu na internetu.Olivera Stojadinović, autorka fontova, saopštila je da je Areal RNIDS kreiran kaoslabserifno pismo sa četiri fonta, jer se slabserifna i sanserifna pisma najčešćekoriste na internetu. Pismo je moguće preuzeti u uspravnom i kurzivnom obliku, udve težine. Prilikom kreiranja fontova autorka je dala prednosti njihovoj upotrebi nainternetu, iako se u praksi fontovi prevashodnu kreiraju za upotrebu u štampi, paprilagođavaju. Tokom izrade fonta kontinuirano je testiran digitalni prikaz, zbogčega se pismo izuzetno dobro prikazuje i čita na malim ekranima, kakvi su ekranipametnih telefona putem kojih najčešće pristupamo internet sadržajima. Autorka jenaglasila da je pismo pogodno za sve digitalne sadržaje, za upotrebu u softverimaza kreiranje i uređivanje teksta, uključujući i profesionalne softvere za tekst igrafiku.

Docentkinja Fakulteta primenjenih umetnosti na predmetu Pismo, Ana Prodanović,objasnila je da svako pismo ima više stilova, težina za isticanje i kurzivnu varijantu,kao što imaju pisma u Vordu, softveru koji dominantno koristimo za kreiranje teksta.Problem pri upotrebi ćirilice u Vordu je što se za pojedina slova koriste oblici ruskećirilice, čak i kad fontovi imaju srpska ćirilička slova, jer ta slova najčešćepodržavaju samo profesionalne aplikacije za tekst i grafiku. Istakla je da jenedostatak kurzivnih fontova u ćirilici izuzetno izražen, uključujući i besplatneGuglove fontove koji imaju pristojne uspravne oblike. Areal RNIDS raspolažekurzivnim fontom koji rešava ove probleme.

Olivera Batajić Sretenović, docentkinja FPU na predmetu Grafika knjige, objasnilaje koliko je važna dostupnost adekvatnih fontova jer je često presudna za izborpisma publikacije ili veb sajta. Pomenula je da u Srbiji postoji izuzetno veliki brojizdavačkih kuća i da postoji objektivna potreba za kvalitetnim ćiriličkim fontovima,koja će posebno doći do izražaja prilikom digitalizacije udžbenika. Deficit srpskihćiriličkih fontova se oseća i u digitalnoj upotrebi i u štampi, i teško je naći fontovekoji su kvalitetni u obe primene. Na primer, Guglovi ćirilički fontovi su, pored togašto najčešće umesto kurziva koriste „iskošene normale“, namenjeni prevashodno upotrebi na internetu. Areal RNIDS odgovara na oba izazova, jer se podjednako dobro može koristiti i za digitalne i za štampane materijale.

Ovo je prvo ćiriličko pismo prevashodno namenjeno upotrebi na internetu čiju je izradu omogućila Fondacija RNIDS, a u planu je da se povodom obeležavanja rođendana .СРБ domena nastavi praksa poklanjanja kvalitetnih ćiriličkih fontova.

Izvor: “Blink2