EU podstiče veću upotrebu Interneta u pokretu

Evropski zakonodavci postigli su juče dogovor o oslobađanju radio-spektra za nove mobilne Internet usluge, uz istovremeno obezbeđivanje da redovne usluge mobilne telefonije ostanu funkcionalne i zaštićene. Na osnovu izmenjenog i dopunjenog zakona GSM Directive, frekvencija od 900 MHz rezervisana za GSM (Global System for Mobile communications) telefone moći će od decembra, kada zakon bude stupio na snagu, da se koristi za brzu vezu sa Internetom. Mnogi korisnici će svojim standardnim mobilnim telefonima moći da pristupaju Internetu, umesto da stari telefonom zamene za iPhone, BlackBerry ili neki skuplji.Ažuriranjem zakona GSM Directive Evropska unija "je utrla put novoj generaciji usluga i tehnologija, u kojima Evropa može da bude svetski lider", rekla je evropski komesar za telekomunikacije Vivijan Reding.Pored povećanja saobraćaja mobilnog Interneta, novi zakon GSM Directive bi trebalo da uštedi operaterima mobilne telefonije oko 1,6 milijardi evra na osnovu smanjenja mrežnih troškova koji su u vezi sa obezbeđivanjem pristupa Internetu preko mobilnih telefona i uređaja. Manje od 100 miliona vlasnika mobilnih telefona trenutno ih koristi za pristupanje sadržaju i podacima na Internetu. Novi zakon bi narednih godina trebalo da omogući povećanje tog broja na 500 miliona korisnika.

|Search: Find More About EU podstiče veću upotrebu Interneta u pokretu|