UNAPREĐEN RAD SOS TELEFONA ZA POMOĆ OSOBAMA SA INVALIDITETOM ŽRTVAMA NASILJA I DISKRIMINACIJE U PORODICI

Zahvaljujući Telenor fondaciji omogućeno stvaranje baze podataka, skladištenje dokumenata i evidentiranje svih korisnika SOS telefona

19. avgust 2010. – Organizacija za zaštitu prava i podršku osobama sa invaliditetom “…Iz kruga” unapredila je rad SOS telefona, jedinog u Srbiji za prijavljivanje nasilja i diskriminacije u porodici osoba sa invaliditetom. Zahvaljujući opremi koju je poklonila Telenor fondacija, ova nevladina organizacija sada poseduje kompletne baze podataka i na taj način vodi evidenciju poziva i podataka svih korisnika SOS telefona.

Ova modernizacija će značajno uticati na kvalitet rada organizacije, koja je za 13 godina postojanja primila oko 5.500 poziva. Organizacija funkcioniše po principu dežurstva na telefonu, a spisak aktivnosti podrazumeva individualne razgovore sa ženama i decom koji izraze želju da dođu lično na razgovor, pri čemu im se pruža psihološka pomoć, pomoć iz oblasti socijalne politike, kao i pravna pomoć. Advokat radi u proseku na 50 slučajeva mesečno, dok psiholog u organizaciji ima i do 15 korisnika dnevno.

„Mi smo jedna od prvih organizacija u ovom delu Evrope koja je počela da se bavi problemima invalidnih žena, dece i njihovih porodica koji su imali bilo kakvog iskustva sa nasiljem. Smatrali smo da je to problem o kome ne samo da se ne govori, već niko nije ni pokušao da radi na njemu. Žene sa invaliditetom retko prijavljuju nasilje policiji, jer im se ne veruje i jer se nasilje posle prijave drastično povećava. Naša zamisao je da pokušamo da promenimo sliku o svim ženama invalidima, a ako uspemo sa samo jednom, napravili smo veliki posao“, kaže Lepojka Čarević Mitanovski predsednica organizacije „…Iz kruga“.

U Srbiji živi oko 800.000 osoba sa invaliditetom, a polovinu čine žene. Nezaposleno je 80 odsto osoba sa invaliditetom, 70 odsto živi u siromaštvu, a najveći broj jedva preživljava od socijalne pomoći. Nasilju su najčešće izloženi u porodici, zatim u rehabilitacionim centrima, domovima, specijalnim školama i dnevnim boravcima, a nasilnici su najčešće bračni partneri, roditelji, braća i sestre, komšije, porodični prijatelji, zaposleni u domovima i dnevnim boravcima i kolege na poslu.

Organizacija „…Iz kruga“ suočava se sa problemom edukacije žene invalida, podizanjem svesti i uveravanjem da ono što im se dešava nije dobro, da nije nešto što je svakodnevno i što je normalno. Žene često ne prepoznaju da se radi o nasilju, već sve vezuju za invalidnost. SOS telefon je jedan od načina da se pomogne i pruži sigurnost osobama sa invaliditetom, a pogotovo ženama.

Do sada je organizacija „…Iz kruga“ realizovala više od 40 projekata, koji su imali dugoročni cilj – unapređenje položaja žena sa invaliditetom u Srbiji i borba protiv svih oblika nasilja i diskriminacije.