Net++ technology Vas poziva da probate Veritas Storage Foundation Basic

Net++ technology Vas poziva da probate Veritas Storage Foundation
Basic, besplatnu verziju Veritas Storage Foundation programa, koja ima
iste karakteristike kao Veritas Storage Foundation, ali je namenjena
serverima koji obavljaju manji broj zadataka, sa jednim ili najviše
dva procesora. Veritas Storage Foundation Basic kombinuje dve vodeće
tehnologije, Veritas File System i Veritas Volume Manager i nudi
kompletno rešenje za online upravljanje storage-ima.

Veritas Storage Foundation Basic povećava operativnu efikasnost.
Pomoću njega možete centralizovano upravljati raznovrsnim
aplikacijama, serverima i storage okruženjima, korišćenjem
jedinstvenog web interface-a.

Osim što pruža isto rešenje za upravljanje storage-ima za sve
operativne sisteme, Veritas Storage Foundation Basic omogućava i
jednostavnu migraciju podataka, tako da jedan skup podatak bude
dostupan svim najznačajnijim operativnim sistemima. Zahvaljujući
Portable Data Containers, administratori mogu da izvezu podatke iz
jednog operativnog sistema i da ih uvezu na drugi za samo nekoliko
minuta, bez kreiranja kopije ili premeštanja podataka.

Veritas Storage Foundation Basic daje mogućnost boljeg iskorišćenja
storage-a i jednostavnijeg i efikasnijeg upravljanja, u različitim
operativnim sistemima i na raznovrsnim hardverima. Takođe, omogućava
i virtualzaciju storage-a, bilo da se nalaze na jednom ili na više
servera. Dinamički multhi-pathing omogućava komunikaciju I/O
(input/output) preko više putanja, štiteći je na taj način od
neuspešnog prenošenja informacija i omogućavajaći brz failover
(Windows verzija više ne uključuje multi-pathing).

Da li želite da lako i brzo smanjite ili povećate vaše particije na
diskovima (uključujući i one na SAN-u)? Da li želite da spojite
više diskova u jednu particiju? Storage Foundation Vam omogućava da
najefikasnije iskoristite raspoloživ kapacitet diskova – proverite
kako!

Veritas Storage Foundation Basic podržava raznovrsne operativne
sisteme i hardvere i na taj način pomaže da se smanje kapitalni
izdaci korisnika.

Za više informacija i preuzimanje Veritas Storage Foundation Basic
posetite http://www.netpp.co.rs/newsletter/lt.php?id=YU8AWFcJUgMfDlFEBlFU