HP predstavlja nova mrežna rešenja i rešenja za skladištenje podataka

 

BEOGRAD, 17. mart 2011. – Kompanija HP je danas u Beogradu predstavila nova mrežna rešenja za mobilni pristup (Mobile Access Solution) i rešenja za skladištenje podataka (3PAR Utility Storage) koja su deo HP-ove Instant-On Enterprise strategije za razvoj modernih i efikasnih preduzeća.Generalni direktor HP-a u Srbiji, Miloš Đurković, je ovom prilikom izjavio: “HP nastavlja da razvija nove tehnologije i rešenja u skladu sa našom Instant-On Enterprise strategijom koju smo predstavili krajem prošle godine. Nova rešenja iz oblasti skladištenja podataka i umrežavanja koja danas predstavljamo pomažu našim korisnicima i partnerima da ubrzaju prelazak na Cloud computing sisteme, što predstavlja jednu od najbitnijih tranzicija u ovoj deceniji. Ova rešenja omogućavaju javnim i privatnim cloud computing provajderima da izgrade i pruže usluge koristeći integrisane servere, storidže, kao i mrežna rešenja koja su dizajnirana da zadovolje potrebe za sve većom efikasnošću i agilnošću.“

Integracija 3PAR Utility storidža sa HP StorageWorks omogućava korisnicima da iskoriste prednosti 3PAR tehnologije, omogućavajući im da smanje troškove storage area network (SAN), potrebe u prostoru, da smanje troškove potrošnje energije i do 75 odsto, kao i da smanje vreme potrebno za administrativni rad do 90 odsto. Dodatne prednosti su:

povećanje fleksibilnosti i bolje upravljanje sa HP 3PAR Thin Provisioning softverom što omogućava korisnicima da plate prostor za skladištenje koji im je neophodan, ali sa opcijom da dokupe storidže u skladu sa rastom poslovanja; smanjenje ukupnih troškova (TCO) sa Thin Conversion softverom koji eliminiše neiskorišćene kapacitete i smanjuje operativne troškove; povećanje efikasnosti sa 3PAR Thin Persistence softverom koji omogućava korisnicima da iskoriste neiskorišćene kapacitete za skladištenje do punog potencijala i pouzdanu podršku sa preko 10000 obučenih i sertifikovanih HP profesionalaca širom sveta čiji zadatak je da pomognu HP 3PAR korisnicima da uspešno pređu na cloud computing.
Ana Radošević, HP Enterprise Servers, Storage and Networking Lead u Srbiji, je govoreći o novom HP rešenju za mobilni pristup (Mobile Access Solution) rekla da „Ovo rešenje korisnicima omogućava da optimizuju bežičnu komunikaciju Prednosti ovog rešenja su da korisnicima omogućava da smanje količinu opreme, kompleksnost svog okruženja, kao i broj zahteva za dodatnim resursima u njihovoj mreži.“

HP-ovo rešenje za mobilni pristup pruža bolju pokrivenost bez žrtvovanja brzine protoka. To znači da korisnici svojim kritičnim aplikacijama mogu pristupiti sa bilo kog mesta, uz brzinu blizu jednog gigabita, koja je tradicionalno povezivana sa žičnim umrežavanjem.

Nova tehnologija omogućava da se istovremeno održava do 15 video-konferencijskih sesija visoke definicije (HD), dok postojeća 802.11n rešenja podržava samo 10 sesije, a nešto starija 802.11g tehnologija omogućava da se odvija samo jedna HD video-konferencija.

O kompaniji HP

Kompanija HP kreira nove mogućnosti da tehnologija ostvari značajan uticaj na ljude, preduzeća, vlade i društvo. HP je najveća svetska tehnološka kompanija sa portfolijom koji obuhvata proizvode i rešenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu, koji rešava probleme korisnika. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi) posetite www.hp.com. Kontakti

www.hp.rs Ovo saopštenje za medije sadrži izjave koje se odnose na budućnost i samim tim uključuju rizike, nesigurnosti i pretpostavke. Ukoliko se one realizuju ili pokažu netačnim, mogu da dovedu do neusaglašenosti između objavljenih rezultata i onih materijalnih koje je dobila kompanija HP sa svojim saradnicima. Sve tvrdnje koje nisu istorijske činjenice, mogu se smatrati predviđanjima, uključujući, ali ne primenjujući na izjave o planovima, strategijama i ciljevima uprave o budućim operacijama; svaka izjava koja se tiče očekivanog razvoja, održavanja ili deljenja tržišta koja se odnosi na proizvode i usluge; očekivani operativni i finansijski rezltati; svaka izjava koja označava očekivanje ili uverenje; i svaka izjava data na osnovu pretpostavke podleže svemu gore navedenom. Rizik, promenljivost i pretpostavke podrazumevaju dostizanje očekivanih rezultata kao i drugih vrsta rizika opisanih u HP-ovom izveštaju na obrascu 10-K za fiskalnu godinu završenu 31. oktobra 2010. godine i drugim podnescima Securities and Exchange komisiji. HP nema obavezu i ne namerava da ažurira ovakva predviđanja.
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.