HP priprema mreže za Instant-On preduzeća

 

Nova ponuda ubrzava pokretanje aplikacija širom data centara, kampusa i ogranaka

BEOGRAD, 6. oktobar 2011. – HP predstavlja nove mrežne proizvode i usluge, zasnovane na HP FlexNetwork arhitekturi koja pruža veću fleksibilnost, potrebnu da bi korisnici održali korak sa zahtevima globalizacije i ulaska IT proizvoda za pojedinačne korisnike u poslovnu sferu.

Da bi zadovoljile promenljive zahteve korisnika i preduzeća, kompanije moraju na efikasan način ubrzati pokretanje usluga. Zastareloj mrežnoj infrastrukturi nedostaje fleksibilnost neophodna za virtuelizaciju, nema ni propusnu moć za zahtevnu multimedijsku primenu, kao ni skalabilnost vezanu za povezivanje sve većeg broja mobilnih uređaja.

HP Networking predstavlja nova rešenja za virtuelizaciju, multimedijsku primenu i upotrebu mobilnih uređaja na radnom mestu. Pored toga, ovi proizvodi i usluge pojednostavljuju migraciju na noviji internet protokol, primenu Ethernet mreža brzine 10 Gbps i kreiranje virtuelizovanih usluga za ogranke. Danas su predstavljeni sledeći proizvodi i usluge:

—  HP FlexFabric rešenja za data centre obuhvataju novi HP 5900 svič brzine 10 Gbps za vrh ormana, kao i dopunjenu HP 12500 seriju svičeva. Novi proizvodi omogućavaju korisnicima da do 80 odsto poboljšaju performanse saobraćja između servera.1

—         HP FlexCampus ponuda obuhvata nove HP 3800 svičeve koji pružaju do 450 odsto bolje performanse2 i novu referentnu arhitekturu za kampuse koja objedinjuje žične i bežične mreže radi podrške mobilnim uređajima i zahtevnim multimedijskim aplikacijama.

—  Proširena HP FlexBranch ponuda novih virtuelizovanih modula koji obuhvata tehnologiju HP-ovih partnera VMware i Citrix, za ubrzavanje isporuke aplikacija do ogranaka, uz 21 odsto uštede troškova.3

—  HP FlexManagement sa integrisanom mobilnom kontrolom pristupa mreži u HP Intelligent Management Center 5.1 rešenju koje olakšava pristup korporativnom okruženju preko mobilnih uređaja i štiti IT infrastrukturu od mobilnih pretnji.

—  Specijalizovane usluge koje olakšavaju migraciju na IPv6 uz jednostavnije prebacivanje korisnika, obezbeđivanje neprekidnosti poslovanja i minimizaciju poslovnih rizika.

—  Novi programi finansiranja s niskim kamatama koji partnerima u SAD omogućavaju da po pristupačnim cenama, uz minimalno učešće, nabave HP Networking opremu za demonstracije.

„Preduzećima je potrebna jednostavnija mrežna infrastruktura koja je dovoljno skalabilna i fleksibilna za održavanje koraka s dinamičnim potrebama poslovnih aplikacija“, rekla je Bethany Mayer, viša potpredsednica i generalna direktorka, Networking, HP. „HP je jedina kompanija s objedinjenim pristupom umrežavanju data centara, kampusa i ogranaka, što korisnicima omogućava da prigrle upotrebu videa, clouda i aplikacija bogatih multimedijom.“

Dinamična isporuka aplikacija kroz mreže data centara

HP FlexFabric rešenja kreiraju jednostavniju strukturu mreže data centra koja obezbeđuje direktnu vezu s hiljadama virtuelnih, fizičkih i storidž komponenti. To eliminiše nepotrebne slojeve opreme, smanjuje broj uskih grla, donosi bolje performanse, i pojednostavluje implementaciju i upravljanje aplikacijama u mrežu.

HP je proširio FlexFabric ponudu rešenjima koja korisnicima pružaju:

—    do 300 odsto veću skalabilnost mreže pomoću nove HP 5900 serije svičeva brzine 10 Gbps za vrh ormana. Ovaj svič smanjuje broj uređaja u sloju pristupa serveru za 50 odsto, dok snižava cenu po portu za 50 odsto, a pokreće ga HP Intelligent Resilient Framework (IRF), HP-ova inovacija koja omogućava da se četiri HP 5900 sviča virtuelizuju i rade kao jedan svič. 1

—    bolju izdržljivost i performanse mreže zahvaljujući unapređenoj HP 12500 seriji svičeva uz nadograđenu HP IRF tehnologiju. Svič poseduje potpunu  IPv6 podršku uz dupliranje propusne moći i skraćivanje vremena oporavka mreže za više od 500 puta. 1

Upravljanje multimedijom i mobilnim pristupom u kampusu

Novo HP FlexCampus rešenje pruža bolje mrežne performanse, olakšava pokretanje i pojednostavljuje upravljanje kamusima. Pored toga obuhvata:

¾      Do 76 odsto nižu latenciju i do 122 odsto veću gustinu 10 Gbps portova uz HP 3800 liniju sledeće generacije svičeva. Uz podršku za Energy Efficient Ethernet, HP 3800 ima do 14 odsto manju potrošnju energije u odnosu na konkurentske proizvode.2

¾      Bolje performanse i izdržljivost, dok smanjuje troškove i do 35 odsto3 uz FlexCampus referentnu arhitekturu koja predstavlja dokazani projekat, zasnovan na najboljim praksama, za implementiranje mreže optimizovane za video i optimizovane komunikacije.

Organizovanje i obezbeđivanje pristupa sa smart mobilnih uređaja
HP sada nudi objedinjeno upravljanje virtuelnim i fizičkim okruženjem širom heterogenih mreža pomoću HP FlexManagement, unapređenom HP Intelligent Management Center (IMC) 5.1 rešenju koje sad podržava 5.786 uređaja više od 150 proizvođača, a omogućava zaštitu IT infrastrukture od potencijalnih pretnji s mobilnih uređaja i aplikacija za njih.

Pružanje virtuelizovanih mrežnih usluga ograncima

HP je najavio i nove virtuelizovane zl module za usluge za 5400zl i 8200zl, prve svičeve na svetu koji objedinjuju blejd servere u ormanu u mrežnu infrastrukturu sposobnu da hostuje više aplikacija i usluga. Ova rešenja koriste tehnologiju HP-ovih partnera VMware i Citrix radi lakšeg pokretanja mrežnih usluga kao što su objedinjene komunikacije i ubrzavanje WAN aplikacija.

HP Advanced Services zl Module with VMware VSphere 5™ i HP Advanced Services zl Module with Citrix XenServer(TM) platforme omogućavaju 57 odsto manju potrošnju struje i upotrebu 43 odsto manje prostora 3

Upravljanje ekonomijom promena

Pored navedenog, nove HP Network konsultantske usluge pomoći će preduzećima i državnim organima da pređu sa IPv4 na sledeću generaciju IPv6. Pomoću ovih usluga korisnici mogu brzo preći na IPv6 i tako obezbediti optimalni ugođaj za svoje korisnike i partnere.

 

Odeljenje HP Financial Services najavilo je novu finansijsku promociju koja omogućava partnerima u SAD da na lizing uzmu HP Networking proizvode kao opremu za demonstriranje na lokaciji korisnika, plaćajući mesečne rate u visini od 1,5 odsto zvanične cene, tokom perioda od 18 meseci.

Cene i dostupnost4

—    HP 5900 serija svičeva za vrh ormana trebalo bi da bude dostupna u SAD u prvom kvartalu 2012. godine po početnoj ceni od 38.000 dolara.

—    HP 12500 svič s virtuelizovanim jezgrom za četiri kućišta biće dostupan ove jeseni, bez dodatnih troškova.

—    HP 10500 osnovni svič za kampus dostupan je širom sveta po početnoj ceni od 38.000 dolara.

—    HP 3800 linija svičeva dostupna je širom sveta po početnoj ceni od 3.990 evra.

—    HP zl moduli usluga za VMware i Citrix dostupni su širom sveta po početnoj ceni od 4.239, odnosno 3.599 evra, respektivno.

—    HP Intelligent Management Center 5.1 bi trebalo da bude dostupan u prvom kvartalu 2012. godine po ceni od 5.419 evra.

Kao osnovna komponenta HP-ove konvergentne infrastrukture, HP FlexNetwork arhitektura objedinjuje mrežne silose tako što obezbeđuje da se protokoli dosledno koriste u svim umreženim uređajima širom preduzeća. Rezultat toga je da korisnici mogu pojednostaviti i ubrzati pokretanje usluga širom data centara, kampusa i ogranaka, čime podstiču agilnot i inovacije.

HP-ov najznačajniji događaj za korisnike, HP DISCOVER, održava se od 29. novembra do 1. decembra u Beču. Na njemu će biti prikazano kako organizacije mogu pokrenuti promene da bi postale Instant-On preduzeća.

Više informacija o HP Networking rešenjima dostupno je na adresi www.hp.com/networking. Više informacija o HP Virtual Connect rešenju dostupno je na adresi www.hp.com/go/virtualconnect.

O kompaniji HP

Kompanija HP kreira nove mogućnosti da tehnologija ostvari značajan uticaj na ljude, preduzeća, vlade i društvo. HP je najveća svetska tehnološka kompanija sa portfolijom koji obuhvata proizvode i rešenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu, koji rešava probleme korisnika. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi) posetite www.hp.com.

(1)    „Higher Speed, Lower Downtime, With HP IRF Technology“, Network Test, avgust 2011.

(2)    „HP 3800 Switch Series – Competitive Performance Power Consumption and TCO Evaluation Versus Cisco Catalyst 3750-X and Juniper EX4200 Series“, Tolly Report, septembar 2011.

(3)    Na osnovu HP-ovih interrnih kalkulacija.

(4)    Očekivane cene u SAD. Krajnje cene se mogu razlikovati.

Ovo saopštenje za medije sadrži izjave koje se odnose na budućnost i samim tim uključuju rizike, nesigurnosti i pretpostavke. Ukoliko se one realizuju ili pokažu netačnim, mogu da dovedu do neusaglašenosti između objavljenih rezultata i onih materijalnih koje je dobila kompanija HP sa svojim saradnicima. Sve tvrdnje koje nisu istorijske činjenice, mogu se smatrati predviđanjima, uključujući, ali ne primenjujući na izjave o planovima, strategijama i ciljevima uprave o budućim operacijama; svaka izjava koja se tiče očekivanog razvoja, održavanja ili deljenja tržišta koja se odnosi na proizvode i usluge; očekivani operativni i finansijski rezltati; svaka izjava koja označava očekivanje ili uverenje; i svaka izjava data na osnovu pretpostavke podleže svemu gore navedenom. Rizik, promenljivost i pretpostavke podrazumevaju dostizanje očekivanih rezultata kao i drugih vrsta rizika opisanih u HP-ovom izveštaju na obrascu 10-K za fiskalnu godinu završenu 31. oktobra 2010. godine i drugim podnescima Securities and Exchange komisiji. HP nema obavezu i ne namerava da ažurira ovakva predviđanja.

 

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

 

newsmaster