HP i JUP Istraživanje i razvoj potpisali ugovor vredan 715.000 evra za nabavku super-računarske opreme

straživački centri u Srbiji dobiće najsavremenije uređaje

 

BEOGRAD, 19. decembar 2012. – Jedinica za upravljanje projektom “Istraživanje i razvoj” i kompanija HP danas su u Institutu za fiziku potpisali ugovor o kupovini HP uređaja za potrebe Instituta za fiziku i Istraživačkog centra za bioinženjering, naučno računarstvo i softverski razvoj u Kragujevcu , vredan 715.000,00 evra.

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je za potrebe naučnoistraživačkih projekata odobrilo nabavku dva kompjuterska klastera sredstvima iz finansijskog sporazuma sa Evropskom investicionom bankom u okviru Projekta nabavke kapitalne opreme za naučnu zajednicu. Jedinica za upravljanje projektom Istraživanje i razvoj (JUP) zadužena je za implementaciju ovog projekta i drugih kapitalnih investicija u sektoru nauke i tehnologije.

Paradox cluster za potrebe Instituta za fiziku u Beogradu sastoji se od 106 HP servera najnovije G8 generacije i ima ukupnu snagu od 106 Teraflopsa.Serveri su međusobno povezani Infiniband QDR mrežnom infrastrukturom, odgovarajućim HP storidžima za smeštaj podataka i pratećom opremom.
Drugi Cluster computer namenjen je Istraživačkom centru za bioinženjering, naučno računarstvo i softverski razvoj u Kragujevcu. Opremljen je sa 18 HP servera najnovije G8 generacije ukupne snage 7.3 Teraflopsa, međusobno povezanih Infiniband QDR mrežnom infrastrukturom i odgovarajućim HP storidžima za smeštaj podataka.

 

“Danas potpisujemo ugovor za nabavku jednih od najvažnijih uređaja koji se nabavljaju u okviru Projekta nabavke kapitalne opreme,” izjavio je direktor JUP-a dr. Darko Đukić. “Ova dva klastera će kao i ostala kapitalna oprema koja se nabavlja kroz ovaj projekat biti dostupni celoj naučnoj zajednici u Srbiji. Važnost ovih uređaja ne leži samo u poboljšanju uslova za rad istraživača već i u unapređenju međunarodne saradnje i mogućnosti apliciranja za evropske istraživačke projekte u čemu su ova dva instituta do sada pokazali odličan uspeh,” dodao je dr. Đukić.

 

„Izuzetno smo ponosni što će se najsavremenija HP oprema koristiti u naučno istražičke svrhe u Srbiji, pogotovu imajući u vidu činjenicu da HP godišnje uloži oko četiri milijarde dolara u istraživanja i razvoj i da iz naših centara dnevno izađe sedam patenata. Navedeni klasteri će se koristiti za raznovrsna naučna istraživanja u oblasti fizičkih nauka, modeliranja i bioinženjeringa, što će omogućiti potpuno novi kvalitet u radu pomenutih naučno-istraživačkih ustanova kao i opštem razvoju nauke u Srbiji.” rekao je Miloš Đurković, direktor HP-a u Srbiji.

 

Srbija se pridružuje malom broju zemalja koje za potrebe istraživanja koriste “Super kompjutere visokih perf

newsmaster